Miesięcznik Dzikie Życie

3/165 2008 Marzec 2008

Pracownia otrzymała nagrodę im. Godlewskiego

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot została tegorocznym laureatem nagrody „Za działalność na rzecz przyrody” im. Godlewskiego. Wyróżnienie to otrzymaliśmy za „działania związane z ochroną przyrody i akcje edukacyjne dotyczące ochrony przyrody”.

Nagroda „Za działalność na rzecz przyrody” im. Godlewskiego przyznawana jest od ponad 15 lat. Inicjatorem tej nagrody jest Gminny Ośrodek Kultury w Bogutach Piankach (woj. mazowieckie), skąd pochodził patron nagrody, przyrodnik Wiktor Godlewski.

Głównym celem konkursu jest promowanie i honorowanie działań na rzecz przyrody. Laureatów nagrody wybiera kapituła, w której skład wchodzą przyrodnicy, naukowcy i samorządowcy.

Wręczenie tegorocznych wyróżnień odbędzie się 10 kwietnia, wtedy również przed ośrodkiem w Bogutach Piankach odsłonięty zostanie głaz upamiętniający Wiktora Godlewskiego.

Wiktor Godlewski żył w XIX wieku. Był przyrodnikiem, patriotą, za udział w powstaniu styczniowym został skazany na 12 lat katorgi na Syberii. Wspólnie z Benedyktem Dybowskim w latach 1864-1877 prowadził pionierskie badania fauny wschodniej Syberii i Jeziora Bajkał. Pomimo statusu skazańców otrzymali za swoją działalność – na wniosek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego – medale od władz carskich. Po powrocie z zesłania Godlewski osiadł w rodzinnych stronach i prowadził badania nad tamtejszą przyrodą.