DZIKIE ŻYCIE

Wieści ze świata

Radosław Szymczuk

Wycinka drzew grozi szczęściu obywateli

Władze himalajskiego królestwa Bhutan ostrzegły swych obywateli, że coroczna masowa wycinka tysięcy młodych drzew, potrzebnych do produkcji buddyjskich sztandarów, grozi dewastacją krajobrazu, a tym samym – szczęściu mieszkańców. Na szali – jak podkreśliły – znalazł się obowiązek rządu zapewnienia obywatelom „Ogólnego Narodowego Szczęścia” – podała agencja Reutera.

Himalajscy buddyści rozwieszają sztandary sprzyjające według wierzeń pomyślności i pomagające zmarłym odnaleźć właściwą drogę do nowego życia. Im więcej rozwieszą, tym lepiej. Mnisi dodają, że za każdym razem do sztandarów muszą zostać użyte nowe maszty, stąd też co roku masowo wycina się młode drzewa.

(PAP)

Stulecie parków narodowych w Europie

Dwa nowe, siostrzane parki narodowe w celu ochrony ekosystemu morskiego powołano w Szwecji i Norwegii z okazji 100-lecia parków narodowych w Europie. Pierwsze parki narodowe na naszym kontynencie powstały w 1909 r. w Szwecji. Utworzono ich wówczas aż dziewięć.

Sąsiadujące ze sobą, choć położone po dwóch stronach granicy, dwa nowe parki narodowe – Kosterhavet w Szwecji oraz Ytre Hvaler w Norwegii, otwarto 9 września, a datę inauguracji wybrano nieprzypadkowo, gdyż widnieją w niej aż trzy dziewiątki. Szwedzki park – już 29. w tym kraju – uroczyście otworzył król Szwecji Karol XVI Gustaw, zaś norweski – następca tronu Norwegii, książę Haakon.

Park Kosterhavet będzie pierwszym w Szwecji parkiem narodowym poświęconym ochronie środowiska morskiego. Jego obszar wynosi ponad 40 tysięcy hektarów, z czego 38600 ha stanowi morze. Celem parku jest ochrona unikalnego morskiego ekosystemu, liczącego ponad 6000 gatunków organizmów morskich, z których ponad 300 nie występuje nigdzie indziej. To właśnie w Kosterhavet znajduje się jedyna w Szwecji rafa koralowa. W prace nad powstaniem parku zaangażowała się lokalna społeczność i rybacy, którzy nadal będą mogli łowić ryby na terenie parku, przejdą jednak specjalne kursy z biologii morza.

(PAP)

Satelitarny monitoring stad bydła w Amazonii

Rząd Brazylii planuje wykorzystanie satelitów do monitorowania stad bydła w dorzeczu Amazonki i karanie hodowców, którzy nielegalnie wycinają lasy deszczowe – poinformował brazylijski minister rolnictwa, Reinhold Stephanes.

Hodowcy będą musieli obowiązkowo oznakować elektronicznie granice swoich terenów, które będą monitorowane satelitarnie. Pozwoli to na śledzenie przemieszczania się stad i weryfikację co pół roku stanu przyległych lasów.

Próby nowego systemu mają się zacząć 1 stycznia 2010 r. na obszarze 150 tys. km2 na południu stanu Para, położonego w północno-wschodniej części Brazylii, gdzie działa 15 tysięcy hodowców bydła. Satelitarny monitoring w ciągu półtora roku ma objąć cały stan, a później inne rejony Amazonii i całej Brazylii.

Jeśli okaże się, że któryś z właścicieli stad wycinał las, będzie musiał usunąć elektroniczne oznakowanie posiadłości i nie będzie mógł sprzedać bydła.

(PAP)

Chorwacja i Węgry ustanowiły największy w Europie rzeczny obszar chroniony

Chorwacja i Węgry podpisały 17 września br. deklarację utworzenia transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO, który będzie chronić rzeki Mura, Drava i Dunaj. Będzie to największy w Europie obszar chroniący doliny rzeczne. Nowy obszar chroniony obejmuje 500 kilometrów trzech rzek i około 630 tys. hektarów. Ochronie podlegają w nim m.in. lasy łęgowe, rzeczne wyspy i łachy, starorzecza oraz krajobraz kulturowy.

Obszar, który powstał przy pomocy WWF i innych organizacji, oczekuje na zatwierdzenie przez UNESCO w 2010 r. Porozumienie, które zostało podpisane przez ministrów Chorwacji i Węgier, stanowi szansę, by powstał jeszcze większy Rezerwat Biosfery, obejmujący pięć krajów, wspólnie z Austrią, Słowenią i Serbią. Pozwoliłoby to na stworzenie pierwszego na świecie rezerwatu biosfery, akceptowanego przez pięć krajów.

Region ten jest największym w Europie obszarem lęgowym bielika i innych zagrożonych gatunków, takich jak rybitwa białoczelna i bocian czarny. Jest to również ważne miejsce przystankowe dla migrujących ptaków.

(WWF International)

Opracowanie: Radosław Szymczuk