Miesięcznik Dzikie Życie

7-8/217-218 2012 Lipiec i sierpień 2012

Wieści z kraju

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz

„Prawo śniegu” i „prawo szlaku” wraca w nowej odsłonie

Wraca pomysł uznania transportu linowego, czyli kolei linowo-terenowych, napowietrznych, gondolowych, krzesełkowych oraz wyciągów narciarskich, a także infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (hotele, trasy narciarskie, rowerowe, wspinaczkowe) za inwestycje objęte tzw. służebnością przesyłu. Oznacza to, że inwestycje takie będą miały tę samą rangę, co obiekty służące zaspokajaniu bieżących potrzeb ludności, jak linie energetyczne czy sieci wodno-kanalizacyjne – i mogą zostać przeprowadzone bez zgody właściciela gruntu.

Zapis o objęciu transportu linowego służebnością znalazł się w nowelizowanym właśnie kodeksie cywilnym. Nieznany jest autor wprowadzonej zmiany

Próby zmian w prawie z korzyścią dla lobby narciarskiego miały miejsce w 2006 r. i 2008 r. Tamte projekty zmian nosiły nazwę tzw. prawa górskiego czy prawa szlaku i również zakładały służebność przesyłu dla transportu linowego.

(rp.pl)

GoScinna Dolina

Potok w Gościnnej Dolinie. Fot. Jacek Zachara

Czy Gościnna Dolina pójdzie pod topór?

Gościnna Dolina w Bielsku-Białej, objęta ochroną w 2006 r. w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ociera się o kolejne plany inwestycyjne, zagrażające zachowaniu jej wartości przyrodniczych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w ramach „bieżącego utrzymania” związanego z pracami nad zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, planuje wycięcie drzew wzdłuż potoku Kamienickiego, płynącego w dolinie. Pieniądze na prace RZGW uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stowarzyszenie „Olszówka” jest stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew w Gościnnej Dolinie. Jacek Zachara, prezes Stowarzyszenia „Olszówka”, stwierdza, że Gościnna Dolina stanowi naturalny teren zalewowy dla potoku Kamienickiego, ze względu na swoje usytuowanie nie stanowi zagrożenia dla domostw, a prac w obrębie doliny nie można tłumaczyć „bieżącym utrzymaniem”, gdyż potok Kamienicki ma naturalny charakter, nie był dotychczas regulowany.

(gazeta.pl)

Pogotowie dla rysi w Przemyślu

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu zakończył pierwszy etap budowy specjalistycznego zaplecza do intensywnego leczenia i rehabilitacji poszkodowanych osobników rysia euroazjatyckiego. Pomieszczenia, w których rysie przechodzą rehabilitację muszą maksymalnie przypominać zwierzęciu naturalne środowisko, ryś w trakcie rehabilitacji wymaga bezwzględnego spokoju (braku kontaktu z ludźmi i innymi zwierzętami), pomieszczenia muszą być odpowiednio wentylowane, zapewniona stała wilgotność i temperatura powietrza oraz stężenie dwutlenku węgla i amoniaku. ORZC w Przemyślu planuje kolejne prace mające na celu udoskonalenie zaplecza rehabilitacyjnego dla tego gatunku.

(Ekonews)

Zmiany w prawie dotyczącym obszarów Natura 2000

Opublikowano znowelizowane akty wykonawcze dotyczące obszarów Natura 2000: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Zmiana w rozporządzeniach polega na określeniu działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego, z podziałem na działania obligatoryjne i fakultatywne. Plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, ustanowione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zostaną dostosowane do jego wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

(gdos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz