DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

NIK skontrolowała prace poszukiwawcze gazu łupkowego

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce. Kontrolą objęto lata 2007–2012 – w tym czasie prowadzono działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą gazu łupkowego w oparciu o 113 koncesji.

Z przygotowanego raportu wyłania się obraz nieudolności organów administracji rządowej, które od 2011 r. przedłużają tworzenie i nowelizację prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, niewłaściwy sposób oraz nieprawidłowości przy udzielaniu koncesji, niewystarczający i nierzetelny nadzór urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewystarczająco uregulowana kwestia pobierania i postępowania z próbkami geologicznymi pozyskanymi w trakcie odwiertów.

Raport NIK jest dostępny na stronie nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-poszukiwaniach-gazu-lupkowego.html

Narodowa histeria o lasy

Były Minister Środowiska prof. Jan Szyszko, korzystając z prawicowych i katolickich mediów, rozpętał narodową histerię o rzekomej prywatyzacji lasów państwowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, którego prezesem jest prof. Jan Szyszko, w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowało społeczną akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w sprawie przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

Prof. Szyszko straszy Polaków, że zmiany w ustawie o lasach doprowadzą do niewydolności finansowej Lasów Państwowych, które w dalszej perspektywie zaczną wyprzedawać ziemię.

Tymczasem zgodnie z proponowanymi zmianami Lasy Państwowe zostaną zobligowane do wpłaty w 2014 i 2015 r. po 800 mln zł, co w 2014 r. stanowi zaledwie 30% skumulowanego zysku netto osiągniętego przez Lasy Państwowe w ostatnich 10 latach. W 2016 r. i następnych latach LP będą wpłacały do budżetu państwa 2% od zysku ze sprzedaży.

(mos.gov.pl, radiomaryja.pl)

Powiększona sieć obszarów Natura 2000 wciąż niekompletna

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Uzupełnienie listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty”. Tym samym powiększono siedliskową sieć Natura 2000 o tereny wykorzystywane w celach wojskowych. Na terenie nowych obszarów Natura 2000 znajdują się poligony, koszary i ośrodki szkoleniowe. Nowe obszary naturowe to: Krośnieńska Dolina Odry (woj. lubuskie), Murawy na Poligonie Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie), Wydmy Kotliny Toruńskiej (woj. kujawsko-pomorskie), Enklawy Puszczy Sandomierskiej (woj. podkarpackie) oraz Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (woj. pomorskie i zachodniopomorskie – pas wydm nadmorskich).

W dalszym ciągu do skompletowania sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce potrzeba jeszcze od kilku do kilkudziesięciu nowych obszarów i powiększenia istniejących.

(Klub Przyrodników)

„Ucywilizować” bielskie Bulwary


Manifestacja w obronie drzew i krzewów na Bulwarach Straceńskich, Bielsko-Biała, 19.01.2014. Fot. Adrian Tomalik
Manifestacja w obronie drzew i krzewów na Bulwarach Straceńskich, Bielsko-Biała, 19.01.2014. Fot. Adrian Tomalik

W Bielsku-Białej rozpoczął się pierwszy etap, przygotowywanego od kilku lat, projektu modernizacji Bulwarów Straceńskich. Projekt o nazwie „Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich” zakłada zagospodarowanie jednego z ostatnich „dzikich” terenów zielonych miasta, popularnego miejsca wypoczynkowego.

Inwestycja oprócz poprawienia zaplecza rekreacyjnego przyczyni się do dewastacji środowiska naturalnego na tym terenie. Projekt zakłada wycinkę ok. 1000 szt. drzew i 10 m kw. krzewów. Projektowana infrastruktura – trzy parkingi, boiska, tor rowerowy oraz ścieżka rolkowo-rowerowa – zaprojektowana została w miejscach najbardziej zadrzewionych. Inwestycja wywołała falę oburzenia ze strony mieszkańców i doprowadziła do zawiązania Społecznego Ruchu Ochrony Drzew. Członkowie SROD wystosowali do Prezydenta Miasta Bielska-Białej wniosek, w którym domagają się zmian w projekcie, aby istniejąca szata roślinna została w całości wkomponowana w projekt modernizacji.

Modernizacja Bulwarów ma kosztować ok. 10 mln zł, jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

(facebook.com/srod.bb)

Kampania promująca zdrową polską żywność

Ruszyła kampania o nazwie „Zostawcie w spokoju dobrą żywność”. Koordynatorem kampanii jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a celem wyrażenie sprzeciwu wobec obostrzeń prawnych, które dyskryminują polskich rolników, przedsiębiorców wykorzystujących tradycyjne receptury, restauratorów oraz konsumentów zdrowej żywności. W ramach kampanii przygotowano apel do polityków, każdy może go podpisać i dołączyć do grona członków kampanii. W apelu czytamy, że celem „jest uchylenie bezsensownych przepisów i przywrócenie legalności sprzedaży produktów przez rolników i małych producentów bezpośrednio do konsumentów m.in. na podstawie świadectwa weterynaryjnego”.

(zostawcie.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz