DZIKIE ŻYCIE

Bratnia dusza

Tanna Jakubowicz-Mount

Janusz zawsze był mi bardzo bliski, chociaż spotykaliśmy się nieczęsto… łączyła nas przyjaźń bardziej duchowa, bo był i nadal jest dla mnie bratnią duszą… bratem w konstelacji miłości do ziemi, do dzikiej przyrody, do drzew i zwierząt. Jeszcze gdy mieszkał w Bielsku-Białej, prosił mnie o warsztat integracyjny dla zespołu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, żeby jakoś uspójnić wizję zespołu i udrożnić komunikację. Warsztat, który prowadziłam wspólnie z Jackiem Majewskim, był chyba dobry, bo spotykam ludzi, którzy pamiętają swoje osobiste przeżycia z nim związane. Ale też pamiętam, że wtedy ujawniła się drobna kontrowersja między nami, dotycząca rozłożenia akcentów w działaniu na rzecz uzdrowienia relacji ludzie – ziemia. Janusz był nieprzejednanym obrońcą przyrody i uważał, że trzeba walczyć z ludźmi, którzy niszczą ją w sposób bezmyślny i bezduszny doprowadzając do ekologicznej katastrofy. Nie negując jego postawy, uznałam, że nasze działanie powinno być raczej skierowane na odzyskanie utraconej więzi z Matką Ziemią i doświadczanie głębokiej świadomości, że nasza prawdziwa natura jest tożsama z naturą dzikiej przyrody. Wierzę, że wtedy przestaniemy niszczyć Życie.


Tanna Jakubowicz-Mount i Jacek Majewski podczas warsztatu dla pracowników stowarzyszenia, lata 90., Wapienica. Fot. Janusz Korbel
Tanna Jakubowicz-Mount i Jacek Majewski podczas warsztatu dla pracowników stowarzyszenia, lata 90., Wapienica. Fot. Janusz Korbel

W wywiadzie udzielonemu Dzikiemu Życiu w 1997 r. powiedziałam: „Jestem zwolenniczką postawy wojownika duchowego – strażnika przyrody, który wie kiedy podjąć właściwe działanie. Jest ugruntowany, przygotowany na konfrontację wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Nie atakuje pierwszy, ale też nie uchyla się od walki. Jego umysł jest przestrzenny i panoramiczny. Potrafi zobaczyć i ocenić akcję z lotu ptaka. W chwili zagrożenia potrafi być nieustraszony, skupiony i skuteczny. Takim właśnie był i pozostanie Janusz Korbel”.

Obiecuję, że będziemy kontynuować Twoje dzieło Januszu i zrobimy wszystko, żeby ludzie wrócili do korzeni, poczuli i pokochali Życie.

Tanna Jakubowicz-Mount

Tanna Jakubowicz-Mount – psychoterapeutka, praktykuje Psychologię Transpersonalną bliską przesłaniu Głębokiej Ekologii o duchowym połączeniu człowieka z Ziemią.Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona głębokiej ekologii, zorganizowana przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i ośrodek zen. Od prawej John Seed, dyrektor Rainforest Information Center z Australii, Patrick Anderson z Greenpeace International, Jacek Majewski z ośrodka zen i Janusz Korbel z Pracowni, Warszawa, maj 1989 r.
Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona głębokiej ekologii, zorganizowana przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i ośrodek zen. Od prawej John Seed, dyrektor Rainforest Information Center z Australii, Patrick Anderson z Greenpeace International, Jacek Majewski z ośrodka zen i Janusz Korbel z Pracowni, Warszawa, maj 1989 r.