DZIKIE ŻYCIE Wstępniak

Rykowisko czas zacząć

Grzegorz Bożek

„Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych” to społeczna akcja, którą zapoczątkowaliśmy w 2010 roku. Wtedy domagaliśmy się od ministra środowiska natychmiastowego utworzenia strefy ochronnej zwierząt łownych w sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego. Z sukcesem – strefa została utworzona, polowań w niej nie można realizować.

Co roku we wrześniu zawsze jesteśmy w Puszczy Białowieskiej i promujemy widowiskowy spektakl natury – rykowisko jeleni. Ponadto mówimy o zerwaniu ze stereotypem, że jest to sezon zarezerwowany wyłącznie dla myśliwych, którzy są nieszczególnie zadowoleni, że ktoś ośmiela się przeszkadzać w ich rozrywce. W swoich mediach nawołują do zwarcia szyku w obronie tradycyjnych wartości łowieckich. Obrona tego bastionu staje się jednak dla coraz większej części społeczeństwa wątpliwa, widząc w niej walkę o profity z utrzymania status quo.

Efekty zmiany w świadomości społecznej odnoszącej się do łowiectwa są nieuniknione – dzisiaj coraz bardziej oczywistym jest przekonanie, że myśliwi nie mogą mieć przywilejów, być poza kontrolą. I jakkolwiek zmiana społeczna następuje powoli, to z naszej perspektywy, jest zauważalna.

Udało nam się doprowadzić do dyskusji dotyczącej sensu istnienia łowiectwa w obecnym kształcie. I ten kierunek zmian jest nie do zatrzymania.

A teraz czas na rykowisko, bądźmy uważnymi jego uczestnikami puszcza.pracownia.org.pl/rykowisko.

Wszystkiego dzikiego!
Grzegorz Bożek