DZIKIE ŻYCIE

Chcemy czystego powietrza

Jolanta Kasprzyk, Jan Kasprzyk

Takie żądanie pada coraz częściej ze społecznych inicjatyw antysmogowych, tak też było podczas Dni Bystrej w gminie Wilkowice na początku lipca.

Ruch Antysmogowy z Bystrej wystąpił podczas święta swojej miejscowości ze stoiskiem, na którym rozdawano mieszkańcom słoiki z czystym powietrzem. Taki symboliczny gest miał przypomnieć o tym, że czyste powietrze w Bystrej jest dostępne tylko latem i należy robić zapasy na zimę. A jak zapasy, to wiadomo, najlepiej zawekować w słoju. 


Happening antysmogowy w Bystrej k. Bielska-Białej, lipiec 2018 r. Fot. Paweł Pryszcz
Happening antysmogowy w Bystrej k. Bielska-Białej, lipiec 2018 r. Fot. Paweł Pryszcz

Były również ulotki świadczące o katastrofalnym stanie powietrza w tym niegdyś kurorcie, znanym (też niegdyś) z leczniczego klimatu.

Ze względu na ukształtowanie terenu smog produkowany przez domowe kotły węglowe zalega we wsi całą zimę. W sezonie grzewczym 2017/2018 ledwie kilka dni było wolnych od smogu (to te dni, kiedy były silniejsze wiatry), natomiast poziom alarmowy przekraczany był notorycznie. 


Fot. Paweł Pryszcz
Fot. Paweł Pryszcz

Wieś Bystra i gmina Wilkowice są niemal w całości zgazyfikowane, co pozwoliłoby wyeliminować smog, gdyby w miejsce węgla mieszkańcy korzystali z gazu do ogrzewania. Przy rosnących skokowo cenach węgla i wycofaniu mułu i flotu z handlu, koszty ogrzewania węglem i gazem są porównywalne. Nie bez znaczenia jest rosnąca – mamy nadzieję – świadomość mieszkańców dotycząca tragicznych dla zdrowia i życia skutków palenia odpadami w piecach.

Tak więc, z jednej strony edukacja mieszkańców, z drugiej to kolejna próba namówienia władz gminy do uczestniczenia w kampanii o czyste powietrze, poprzez uruchomienie projektów wspierania wymiany kotłów węglowych na gazowe i – na miarę możliwości – działań osłonowych. Te ostatnie mogą być szczególnie istotne dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Aktualnie władze gminy zachowują bierność w tym kluczowym temacie dla zdrowia jej mieszkańców.

Jolanta Kasprzyk, Jan Kasprzyk

Jolanta Kasprzyk, Jan Kasprzyk – mieszkańcy Bystrej, członkowie ruchu antysmogowego.


Fot. Paweł Pryszcz
Fot. Paweł Pryszcz