DZIKIE ŻYCIE 23.02.2009

Miesięcznik Dzikie Życie w serwisie e-Kiosk

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w wersji elektronicznej – w sieci e-Kiosk. To pierwsza w Polsce gazeta o tematyce ekologiczno-przyrodniczej dostępna w Internecie w wersji e-wydania. W wersji elektronicznej pismo zawiera kolorowe zdjęcia.

DŻ jest dostępne w sieci sprzedaży elektronicznej e-Kiosk. Lutowe wydanie miesięcznika oraz numer testowy można zamówić bezpośrednio na stronach e-Kiosk.

Jesteśmy wreszcie pierwszym pismem o tematyce ekologicznej i ochronie przyrody w Polsce, które w pełni wykorzystuje możliwość dostępności za pomocą Internetu.

Korzystanie z e-zakupów to wygoda, pełny kolor całego wydania oraz czas – miesięcznik w wersji elektronicznej można zakupić już w dniu opuszczenia drukarni przez wydanie papierowe.

W najnowszym numerze proponujemy lekturę artykułu „Ekoterroryści i dobrzy ekolodzy w Tatrach” Radosława Ślusarczyka o zawiłych losach rozbudowy infrastruktury narciarskiej na Kasprowym Wierchu, decyzjach PKL, parku narodowego, ministrów środowiska i polskich sądów. Autor przy okazji demaskuje zabiegi stosowane przez zwolenników „rozwoju” za wszelką cenę, którzy obrońcom przyrody próbują przypiąć łatkę ekoterrorystów. „Co zatem znaczy być dobrym ekologiem?” – pyta autor. „Wystarczy nie patrzeć biznesmenom z Podhala na ręce, nie przeszkadzać we wdrażaniu inwestycji, domagając się poszanowania przyrody. Dobry ekolog zajmuje się sprzątaniem śmieci z dzikich wysypisk czy miejskich parków, sprawdza, czy ktoś nie pali w piecu plastikiem, uczy dzieci sadzić drzewa. […] Dobry ekolog, mówiąc krótko, podejmuje działania, które nie wadzą nikomu”.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.