DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Grzegorz Bożek, Kuba Gogolewski

EBI odchodzi od finansowania węgla

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – największa międzynarodowa instytucja finansowa na świecie – opublikował 26 lipca br. kryteria selekcji pożyczek dla projektów z sektora energetycznego. Eliminują one możliwość uzyskania finansowania przez projekty oparte na węglu kamiennym i brunatnym oraz ropie naftowej. Postanowienia te wpisują się w szerszy trend wśród instytucji finansowych krajów rozwiniętych, które ze względu na politykę klimatyczną odchodzą od finansowania węgla.

Kluczowym kryterium udzielenia pożyczki projektom energetycznym przez EBI jest maksymalny akceptowalny poziom emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii – 550 gramów CO2/kWh. To ono uniemożliwia przyznanie wsparcia projektom węglowym. Tydzień wcześniej decyzję o drastycznym ograniczeniu inwestycji w nowe elektrownie węglowe ogłosił Bank Światowy. Projektów węglowych nie finansują także Nordycki Bank Inwestycyjny, Storebrand, HSBC i Portigon. Żaden z polskich banków nie podjął do tej pory podobnych zobowiązań.

(Kuba Gogolewski, Koordynator ds. Energii CEE Bankwatch Network)

Wyrok za dewastowanie przyrody w Nadmorskim Parku Krajobrazowym


Źródło: wikipedia
Źródło: wikipedia

Sąd w Wejherowie orzekł wyrok za dewastowanie przyrody w Nadmorskim PK w rezerwacie „Mechelińskie Łąki”. Oskarżeni mieszkańcy Rewy zniszczyli na swoich działkach cenne przyrodniczo szuwary trzcinowe i wielkoturzycowe. Proceder trwał kilka lat. Teren wysechł, został zasypany tonami ziemi, gruzu i śmieci. Biegły stwierdził podniesienie poziomu gruntu o ponad metr oraz jednocześnie obniżenie poziomu wód gruntowych.

Pomimo tego, że wykroczenie być może się przedawni, sprawa i tak jest godna uwagi. Sędzia wydając wyrok nie tylko uznał winę oskarżonego, ale też dowody zebrane w trakcie procesu przekazał do Prokuratury Rejonowej w Pucku, która podjęła śledztwo. Kontrolę postępowania zapowiedział publicznie szef nadrzędnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

(dziennikbaltycki.pl, polityka.pl)

W Polsce bez uboju rytualnego

Sejm 222 głosami przeciwko (przy 178 za i 9 wstrzymujących się) nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt odrzucił projekt mający zezwolić na ubój bez ogłuszania. Decyzja Sejmu spotkała się z protestami przedstawicieli społeczności muzułmańskiej i żydowskiej w Polsce.

Podczas uboju rytualnego w pełni świadome zwierzę pozostawia się do całkowitego wykrwawienia. Ubój rytualny – bez ogłuszania – został zakazany w 2002 r. ustawą o ochronie zwierząt. Od 2004 r. na mocy rozporządzenia wydanego sprzecznie z ustawą w Polsce rozwinął się przemysł uboju bez ogłuszania na eksport, w 2012 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził, że rozporządzenie zostało wydane bezprawnie. To orzeczenie zbiegło się z rozpoczęciem obowiązywania (1 stycznia 2013 r.) rozporządzenia unijnego, które zostawia państwom członkowskim dowolność w kwestii uboju rytualnego.

(Fundacja Viva!)

Elektrownia Północ o rok później

Polenergia – energetyczne ramię Kulczyk Investments – przesunęła realizację inwestycji Elektrownia Północ o rok. Do końca sierpnia ma jednak podpisać kontrakt na wybudowanie dwóch bloków węglowych.

Według zapowiedzi początek prac w terenie to przełom 2014 i 2015 r., a pierwszy węglowy blok o mocy ok. 900 MW ma zostać oddany do użytku w 2018 r.

Na przesunięcie terminu realizacji inwestycji wpłynęła decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który w lutym br. uchylił decyzję wojewody pomorskiego o pozwoleniu na budowę.

(forsal.pl)

Lęg szczudłaka na polach irygacyjnych we Wrocławiu

Szczudłak jest wpisany do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Wrocławscy ornitolodzy odnotowali jedyny w tym roku w Polsce lęg tego ptaka. Gniazdo zaobserwowano w maju, a w lipcu udokumentowano parę z 4 pisklętami.

Pola irygacyjne na Osobowicach są domem dla 220 gatunków ptaków. Czynione są starania, aby powstał tu rezerwat przyrody – wniosek w tej sprawie został złożony do RDOŚ.

(TVP Wrocław)

Opracowanie: Grzegorz Bożek, Kuba Gogolewski