Kuba Gogolewski

Kuba Gogolewski, w latach 2011–2013 był koordynatorem ds. energii w CEE Bankwatch Network, wcześniej związany z Greenpeace Polska i Greenpeace India. Obecnie jest koordynatorem dużego projektu europejskiego, którego celem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Globalnego Południa. Z wykształcenia jest ekonomistą. Przez ponad 5 lat mieszkał poza Polską – w Katalonii, Galicji, Meksyku i Indiach, obecnie od 2013 r. mieszka i pracuje w Belgii. Ukończył kurs Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych organizowany przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.