DZIKIE ŻYCIE 09.10.2006

Październikowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2006-10-pazdziernik2006-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po październikowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Zabudowa polan białowieskich” Adama Bohdana. Autor pisze – „Planowana zabudowa będzie miała niekorzystne skutki dla przyrody Puszczy”, a Puszczy grożą plany, których konsekwencją będzie wielka presja urbanizacyjna na polany Puszczy Białowieskiej, w tym te graniczące z rezerwatem ścisłym BPN-u – mają to być obiekty usługowe, o charakterze sportowo-rekreacyjnym, nawet zbiornik wodny w dolinie rzeki Narewki;
 • tekst „Duch Assyżu” Krzysztofa Wojciechowskiego, w których autor pisze o swojej wędrówce do miejsca narodzenia i życia Franciszka - Patrona Ekologów. W jego refleksjach znajdziemy i opis miejsc – przyrody, budowli, ale i refleksje na temat współczesnego gwaru, jaki spotyka się tam dzisiaj. Wojciechowski pisze: „Nie ma ciszy w tej krainie. [...] Brandstatter (którego autor często cytuje), który twierdził iż o ciszy panującej w Asyżu można by pisać traktaty, miał szczęście być tam 60 lat wcześniej”. Mimo tej uciążliwości autora ujmują klimaty tego miejsca, niemniej jednak pełen jest rozczarowania, pisze bowiem – „Dzikiej przyrody prawie nie spotkałem”;
 • wywiad „Być katolikiem wśród ekologów” z o. dr. Stanisławem Jaromi, generalnym delegatem franciszkańskiego zakonu ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczącym REFA na temat konsumpcji we współczesnym świecie, ochronie środowiska w nauce i praktyce Kościoła, doświadczeniach Franciszkańskich z całego świata, nauce Jana Pawła II. O. Jaromi mówi – „Obecnie proponuje się życie rozumiane jako fiestę, rozrywkę bez odpowiedzialności, gdzie liczy się tylko przyjemność, samozadowolenie i polityczna poprawność”;
 • tekst „Turystyka masowa kontra Karpaty” Grzegorza Bożka. „Polskie góry są zagospodarowywane w przyspieszonym tempie. Tym trendom sprzyja szybko rozwijająca się turystyka masowa, która zwykle nie liczy się z wymaganiami środowiska naturalnego”. Autor pisze o użytkowym podejściu do turystyki, kultury i przyrody, o rozwijającej się konsumpcje w turystyce, szczególnie o szybkim rozwoju infrastruktury narciarstwa zjazdowego w polskich górach. Przedstawione są doświadczenia Pracowni z przeprowadzonego w mijającym roku monitoringu wszystkich gmin karpackich pod kątem rozwoju infrastruktury turystyki masowej – wnioski nie są budujące – połowa gmin planuje, bądź już realizuje, inwestycje, które zagrażają przyrodzie;
 • tekst „Kolejna inicjatywa nad Środkową Wisłą” Wojciecha Sobocińskiego. Dolina Środkowej Wisły posiada wiele koncepcji ochrony, niestety, wiele z nich istnieje tylko na papierze. Sobociński pisze, że ubiegłoroczne wydarzenia związane z powstawaniem Parku Krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły „można nazwać chyba tylko klęską”. Autor opisuje jednak, budzący nadzieję, pomysł utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, w którego powstanie jest zaangażowane Starostwo Powiatowe w Płocku. Koncepcja jego powołania istnieje już 11 lat, miałby on objąć aż 23 gminy i 7 powiatów;
 • tekst „Poleska egzotyka” autorstwa Andreja Abramčuka z Zachodniopoleskiego Oddziału APB o występowaniu czapli białej na Polesiu, jej zwyczajach, problemach, które wiążą się z jej bytowaniem na Białorusi;
 • tekst „Odczuwanie Puszczy” Katarzyny Niedźwieckiej. „Są takie miejsca na Ziemi, gdzie człowiek zostawia cząstkę siebie” pisze autorka, opisuje własne przeżycia związane z kontaktem z Puszczą Białowieską. „Tu czas się zatrzymał, bo w tym miejscu rządzi przyroda”;
 • tekst „Międzynarodowa konferencja o drogach i przyrodzie” Diany Pałki, który jest relacją z konferencji zorganizowanej w Poznaniu we wrześniu br., w której wzięli udział przedstawiciele Pracowni. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja zorganizowana w Polsce;
 • tekst „Jagodniak - do nie zobaczenia” Macieja Narczyńskiego. Jagodniak to jedno ze wzniesień w masywie Trójgarbu w Górach Wałbrzyskich. Właśnie na Jagodniaku autor przeżył stratę czegoś niezwykle cennego, pisze „Zabito coś, co było ważne w moim życiu. Czuję się jakby ukradziono mi kawałek ciała”. Strata dotyczy buka, jednego z rosnących na Jagodniku, który padł pod piłą. Po jego śmierci, miejsce, które znał autor nie jest już tym samym miejscem;
 • tekst „Polskie >stepy<” Anny Cwener. Autorka, pracownik Zakładu Geobotaniki UMCS w Lublinie pisze o skrawkach ciepłolubnej roślinności murawowej występującej w Polsce, którą nazywa się murawami kserotermicznymi. Występuje ona na Śląsku, Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej, w okolicach Przemyśla, nad dolną Odrą i Wisłą. Cwener pisze o historii jej występowania w Polsce, zróżnicowaniu, wreszcie o ochronie – głównym zagrożeniem dla muraw jest sukcesja;
 • felieton Juraja Lukáča „Yeti”, o niezwykłej przygodzie czeskiego turysty, który pomylił niedźwiedzia z Yeti, pochodzący z internetowego bloga, który autor prowadzi pod adresem jurajlukac.blog.sme.sk na zaproszenie słowackiego dziennika „SME”;
 • felieton Remigiusza Okraski „Idealne czy powszechne?”. Autor przedstawia dylematy i krytyczne spojrzenie na sektor tzw. rolnictwa ekologicznego, konsumentów jego wytworów, różne uwarunkowania związane choćby z transportem tzw. ekologicznej żywności po całym świecie by zaspokajać gusta wysublimowanej grupy konsumentów;
 • felieton Ryszarda Kulika „Kim jest dzikus?”, o tym jak postrzegamy dzikusa, jak rozumiemy jego miejsce we współczesnym świecie, wreszcie o tym, ile dzikusa jest w nas samych. Niemniej jednak, jak pisze Kulik, „W naszym stosunku do dzikusa ujawnia się odwieczny konflikt między kulturą a naturą”;
 • opowiadanie „Borowik” autorstwa Roberta Litwińczuka. Bohaterowie opowiadania – Mietek i Grzesiek, idąc przez las po węgiel, snują dziwne historie o „tajemnicach lasu”;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach – Zgromadzenie Wszystkich Istot, Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.