DZIKIE ŻYCIE 05.11.2012

Listopadowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2012-11-okl-dz.jpg

Dwa artykuły z numeru listopadowego są już dziś dostępne na naszej stronie. „Niekończąca się opowieść, czyli szkoda w środowisku na Stogu Izerskim” Krzysztofa Okrasińskiego pokazuje historię budowy ośrodka narciarskiego na zboczach Stogu Izerskiego, inwestycji realizowanej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wbrew zasadom z decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor prowadził „działania w taki sposób, który jedynie powiększał zakres szkody w środowisku” – pisze autor artykułu. Drugi dostępny tekst to artykuł Ryszarda Kulika „Teraz”.

Tematami wiodącymi numeru są: szkoda na Stogu Izerskim, dalsze losy inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”, 100 lecie utworzenia Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego, polskie stepy.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 5 listopada oraz w salonach Empiku, Garmond Press i Franpress od 6 listopada. Zachęcamy do lektury!

Numery archiwalne Dzikiego Życia

Wypowiedzi o Dzikim Życiu

W listopadowym numerze DŻ ponadto:

 • „Ciąg dalszy sejmowych potyczek” Krzysztof A. Worobiec
 • „Tatrzańskie rocznice” Diany Maciągi
 • „Tatry wciąż potrzebują ochrony” wywiad z Barbarą Morawską-Nowak
 • „Konsumpcja gór” wywiad z Antoniną Sebestą
 • „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – górskie »jak było, jak jest«” Diany Maciągi
 • „Nowy prymityw przeciwko cywilizacji” Roberta Jurszo
 • „Chronić najwartościowsze murawy” wywiad z Anną Cwener
 • „Murawy pod ochroną” opracowanie Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Atlas roślin kserotermicznych” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Ostatnie ślady barci” wywiad z Januszem Korbelem
 • „Rola rdzennej ludności w ochronie przyrody” opracowanie Tomasza Nakoniecznego
 • „Nierozerwalnie związani z Ziemią” wywiad z Bartłomiejem Storożem z zespołu Exmisja
 • „»Sylwan« – różne przyrody, różne nauki” Moniki Stasiak
 • „Głupi Polacy” Juraja Lukáča
 • „Batogami na szubienicę (o instrumentalnym traktowaniu tubylców)”Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • Ścinki

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach EmpikGarmond Press, Franpress oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.