DZIKIE ŻYCIE 10.12.2006

Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2006-12-2007-01-grudzien2006-styczen2007-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy grudniowo-styczniowy – jubileuszowy 150 numer Dzikiego Życia.

W środku znaleźć można m.in.:

 • tekst „Wstrzymać wyręby w rezerwatach Puszczy Białowieskiej” Adama Bohdana. „Jedynie przez okres 2,5 miesiąca z puszczańskiego rezerwatu im. Władysława Szafera leśnicy usunęli 883 drzewa, w dużej mierze ponad stuletnie” – pisze Bohdan. W innych rezerwatach puszczańskich sytuacja nie jest lepsza – tam również usuwa się drzewa. W artykule również relacja z akcji Pracowni wręczenia Ministrowi Szyszko podczas targów „Poleko” zdjęcia przedstawiającego zniszczenia w rezerwacie Szafera;
 • tekst „Tarcia wokół Puszczy” Radosława Szymczuka, który przedstawia bieżącą sytuację Puszczy Białowieskiej, szczególnie komunikat prezydenta Kaczyńskiego do mieszkańców gmin regionu Puszczy Białowieskiej, prace Zespołu Prezydenta RP oraz kuriozalny Apel Rodowitych mieszkańców Białowieży i innych miejscowości, w którym napisano – „ścisła ochrona [...] prowadzi do rozpadu lasów”;
 • tekst „150 numerów w obronie przyrody” napisany w związku z jubileuszowym wydaniem naszego miesięcznika, istniejącego od czerwca 1994 roku, którego Redakcji wciąż niezmiennie przyświeca hasło: „Ani kroku dalej w niszczeniu dzikiej przyrody”. Przy okazji Redakcja dziękuje za bezinteresowną pracę i wspieranie Dzikiego Życia;
 • tekst „Zabili go i wrócił, czyli historia susła moręgowanego w Polsce”Wojciecha Lewandowskiego. Suseł moręgowany – „relikt” dawnego modelu rolnictwa, opartego na łąkarstwie i ekstensywnym wykorzystaniu ziemi – jest obecnie przywracany dla rodzimej fauny na lotnisku w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie. Autor opisuje lata świetności susła oraz jego wycofywanie się i wymieranie w Polsce – dzisiaj jest on uznany za gatunek wymarły w Polsce. Jedyną szansą na jego przywrócenie do środowiska jest projekt realizowany w Kamieniu Śląskim;
 • tekst „Kotarz pod nóż” Grzegorza Bożka. Autor pisze „nie jest zaskoczeniem fakt, że kolejna góra zostaje poświęcona na użytek narciarstwa. To po prostu wyraz dominujących tendencji w rozwoju karpackich gmin”. Góra Kotarz ma stać się centrum białego szaleństwa w gminie Brenna – pomysłodawcy marzą o prawdziwie alpejskim kurorcie. Artykuł opisuje bieżące działania Pracowni prowadzone przeciwko niszczeniu przyrody na Kotarzu;
 • tekst „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków” Doroty Serwecińskiej, w którym autorka przedstawia podręcznik przyjaznego naturze kształtowania rzek i potoków, który pierwotnie został wydany w Wielkiej Brytanii przez River Restoration Centre. Publikacja zawiera zbiór sprawdzonych rozwiązań technicznych dotyczących renaturalizacji rzek i potoków;
 • tekst „Zbyt dawno...” Małgorzaty Folusiak. „W centrum stworzyli ostatnio piękny park ze szkła... tylko tam mogę uspokoić swoje zmysły i chorą wyobraźnię” – pisze Folusiak i nie sposób się z nią nie zgodzić. Człowiekowi coraz trudniej żyć we współczesnym – pełnym technicznych gadżetów – świecie, tym bardziej, jeśli jeszcze pamięta, jak ten świat niszczymy;
 • tekst „Morzyk raz jeszcze. Wpływ przyszłej obwodnicy Gródzca Śląskiego na populacje płazów” Marka Sołtysiaka o zagrożeniach drogi ekspresowej S1 Katowice-Cieszyn dla rezerwatu „Morzyk”, któremu wcześniej odebrano ponad hektar na użytek poszerzanej i przebudowywanej drogi. Sołtysiak pisze o wpływie drogi na populacje płazów – m.in. na stawy znajdujące się w rejonie rezerwatu, które są niezwykle ważnym miejscem rozrodu płazów;
 • wywiad „Wierzę w młodych ludzi” z Jurkiem Owsiakiem, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, założycielem i prezesem zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak mówi – „nie oszukujmy się, media nie są kompletnie zainteresowane ochroną przyrody. Wyjątkiem jest tutaj Rospuda, której nadano ogromny rozmach medialny, ale jak widać, nie powstrzymuje to budowy autostrady”. Mimo tej gorzkiej refleksji, jest pełen wiary w młodych ludzi – „Wierzę, że czeka nas za kilka lat boom dobrych pomysłów, ciekawych idei. Wiele ożywczego wiatru”;
 • tekst „Miodokwiat w sądzie” Adama Bohdana na temat losów wniosku w sprawie utworzenia dla miodokwiatu krzyżowego strefy ochrony ścisłej w rejonie Doliny Rospudy. Niestety do dziś Wojewoda Podlaski uchyla się od obowiązku utworzenia takiej strefy;
 • tekst „O rewolucji konserwatywnej” Prof. Ludwika Tomiałojcia. W artykule znajdziemy przedstawienie książki Paula i Anne Ehrlichów pt. „Zdrada nauki i rozumu” z 1996 r., która jest, jak pisze Profesor, „świetną obroną nauk o środowisku i stanowiska ruchów społecznych mających za wspólną ideę ekologizm”;
 • opowiadanie „Dokarmianie” autorstwa Roberta Litwińczuka o karmieniu łabędzi, rozważaniach nad kondycją przyrody i dziurze ozonowej;
 • felieton Juraja Lukáča „Odkupienie wilka zwanego Uro”, który jest historią osieroconego młodego wilczątka, które trafiło w ręce Człowieka. Tekst pochodzi z internetowego bloga, który autor prowadzi pod adresem jurajlukac.blog.sme.skna zaproszenie słowackiego dziennika „SME”;
 • felieton Remigiusza Okraski „Gruszki na buku” o turystyce tej ambitnej i tej zwykłej i micie, że na ta „ambitna” ma szansę we współczesnym świecie konkurować z oczekiwaniami większości społeczeństwa – „To właśnie na tych złych narciarzach, kierowcach jeepów, miłośnikach quadów, panienkach po solarium, fascynatach grillowania i hałasu jest lepszy zarobek niż na ludziach, którzy chodzą pieszo szlakami, jedzą kanapki w schronisku, podziwiają przyrodę, a czasem kupią coś od miejscowego twórcy pamiątek”;
 • felieton Ryszarda Kulika „Kto jest Dobrodziejem przyrody?” będący rozważaniem na temat postrzegania ludzi w kategoriach bycia Dobroczyńcą lub Barbarzyńcą przyrody;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach – Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych i prezentacjach wystawy Dzika Polska.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Puszcza Białowieska