DZIKIE ŻYCIE 08.02.2007

Lutowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-02-luty-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy lutowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • tekst „Apel Ludzi Kultury w obronie Doliny Rospudy”, który skierowany jest do Ministra Środowiska. Znani ludzie apelują – „Liczymy na to, że nie pozwoli Pan doprowadzić do zniszczenie tego niezwykle cennego przyrodniczo miejsca”. Apel poparło 36 osób, m.in. Artur Barciś, Wojciech Eichelberger, Krystyna Janda, Anna Maria Jopek, Marek Kamiński, Marek Kondrat, Anna Mucha, Kazimierz Orłoś, Jurek Owsiak, Krystyna Prońko, Stanisław Sojka, Andrzej Stasiuk, Beata Ścibakówna, Olga Tokarczuk, Maciej Żurawski;
 • tekst „Bruksela broni Rospudy” Adama Bohdana relacjonujący ostatnie wydarzenia dotyczące sytuacji wokół Doliny Rospudy. Bohdan pisze – „Komisja Europejska postanowiła skierować do władz Polski pisemne ostrzeżenie”, i cytuje Barbarę Helfferich, rzeczniczkę unijnego komisarza ds. środowiska – „Ślemy do polskich władz list z ostrzeżeniem. To pierwszy etap procedury naruszenia prawa. Mówimy, że mamy podejrzenia podparte mocnymi dowodami, że Polska łamie unijne prawo – a nie można łamać unijnego prawa, które przecież obowiązuje także w Polsce!”;
 • rozmowę „Rospudę trzeba uratować” z aktorem Arturem Barcisiem, jednym z sygnatariuszy Apelu Ludzi Kultury; aktor mówi – „Apel jest jednym ze sposobów wywierania nacisku na bezmyślność urzędników”;
 • rozmowę „Zbrodnia przeciwko naturze” z Jarosławem Śmietaną, światowej sławy muzykiem jazzowym, który poparł Apel Ludzi Kultury do Ministra Środowiska. Śmietana podkreśla – „Uważam, że miejsca cenne przyrodniczo są jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą rzeczą, którą należy chronić”;
 • rozmowę „Ekonomia to nie wszystko” z Maciejem Żurawskim, kapitanem reprezentacji Polski w piłce nożnej, który na temat działań dla ochrony Rospudy mówi – „Zdecydowanie popieram działalność, która staje w obronie naszej pięknej przyrody”;
 • wiersz Romana Rysia „Rospuda”;
 • tekst „Złoty brzeg” prof. Jana Marcina Węsławskiego i dr. Krzysztofa Skóry. Autorzy piszą – „strefa styku wody i lądu, to nie tylko piasek – to życiodajny ekoton”. Artykuł zawiera sporo informacji na temat plaży i jej środowiska – znaczeniu oraz przede wszystkim o zagrożeniach, z których jednym z najważniejszych jest umacnianie, betonowanie i zabezpieczanie brzegów oraz meliorowanie morza. Autorzy nie zostawiają suchej nitki na służbach ochrony przyrody, bardzo mocno krytykując ich poczynania w strefie nadmorskiej;
 • wywiad „Dotrzeć do Ukrytych Światów” z prof. Janem Marcinem Węsławskim, specjalistą od ekologii morskich wybrzeży i podróżnikiem o plażach, globalnych zmianach klimatu, skażeniach mórz i oceanów, wyprawach polarnych i morskich. Jak mówi Prof. Węsławski – „Jeszcze długo Kosmos nie zapewni nam takich atrakcji i przygód, jakie czekają na dnie oceanu. Stopień poznania krajobrazu dna oceanu przypomina próbę opisu powierzchni Polski na podstawie trzech losowych zdjęć z lampą błyskową, zrobionych nocą przez turystę”. Morza i oceany to prawdopodobnie najbardziej dzikie obszary na Ziemi. O terenach nadmorskich mówi – „Niebezpieczne jest zmienianie i ulepszanie środowiska naturalnego przez inżynierów walczących z erozją oraz deweloperów chcących zagospodarować każdy metr atrakcyjnego terenu”;
 • tekst „Jak obchodzić się z plażą?” autorstwa Grzegorza Bożka, która prezentuje książkę „Plaża. Przewodnik użytkownika”, wydanej przez Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w 2005 r.;
 • tekst „Wołanie z Nairobi: ochrona klimatu zadaniem świata na dziś” Stanisława Jaromiego, franciszkanina, lidera REFA. W artykule relacjonuje, z pozycji uczestnika, konferencję ONZ poświęconą zmianom klimatycznym, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w Kenii – „Mówiono dużo o pieniądzach i nowych technologiach, sporo o współpracy międzynarodowej i pomocy najuboższym, trochę o ekosystemach zagrożonych wskutek perturbacji klimatycznych, a najmniej o etyce, odpowiedzialności i wartości dzikiej przyrody”;
 • tekst „Asfaltem po sudeckich łąkach” Pawła Kisiela o kulisach decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wydania zgody na budowę drogi między Unisławiem Śląskim a Sokołowskiem w Sudetach. Kisiel pisze – „Protesty przyrodników i organizacji ekologicznych, w tym Sudeckiego Oddziału Pracowni nie zrobiły na Konserwator wrażenia”, tym samym cenne łąki, na których bytuje niezwykle rzadki w Sudetach motyl – niepylak mnemozyna, zostaną zniszczone;
 • tekst „Wiatraki na Podkarpaciu” Grzegorza Bożka. Już wstęp artykułu akcentuje, jaki problem będzie opisywany – „Podkarpacie staje się miejscem silnej presji inwestorów, którzy dosłownie wszędzie chcą budować wiatraki”. Szczegółowo zostaje omówiony przykład zaniechanego pomysłu budowy wiatraków w rejonie rezerwatu „Turnica” na Pogórzu Przemyskim. Bożek pisze jednak, iż wiatraków, które będą szkodzić przyrodzie będzie przybywać, i dodaje „brakuje jasnej strategii dotyczącej umiejscowienia obiektów służących pozyskiwaniu energii wiatrowej”;
 • felieton Juraja Lukáča „Jak nie zeżarły mnie wilki”, w którym Juraj opowiada o swoich różnych przygodach ze spotykanymi w karpackich lasach wilkami. Tekst pochodzi z internetowego bloga, który autor prowadzi pod adresem jurajlukac.blog.sme.sk na zaproszenie słowackiego dziennika „SME”;
 • tekst „Puszcza Borecka” Ryszarda Kulika w cyklu „Migawka”, tym razem o spotkaniu autora z Puszczą Borecką i 20 żubrami;
 • tekst „Człowiek i przyroda w twórczości Adolfa Dygasińskiego” Grzegorza Czerwińskiego z cyklu „Literatura o człowieku i przyrodzie”. Autor prezentuje ostatni utwór pisarza „Gody życia”, o samym autorze pisze – „w swych dziełach wykładał swoistą filozofię przyrody”;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o planowanych prezentacjach wystawy Dzika Polska.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.