DZIKIE ŻYCIE 02.03.2007

Specjalny wydanie Dzikiego Życia dla Rospudy!

2007-03-wydanie-specjalne-rospuda-kadr_1.jpg

Ukazał się jest specjalny numer Dzikiego Życia, w całości poświęcony kampanii w obronie Doliny Rospudy. Wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać darmowe egzemplarze pisma, proszone są o kontakt z biurem stowarzyszenia.

Dzikie Życie Wydanie Specjalne dla Rospudy (PDF)

Po raz pierwszy od założenia miesięcznika Dzikie Życie ukazał się specjalny numer pisma. Poświęcony jest w całości sprawom związanym z ochroną Doliny Rospudy, kampanii, którą Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzi od 1998 roku.

Na 4 stronach, specjalnego wydania Dzikiego Życia, znaleźć można następujące artykuły:

  • „Bronimy Rospudy”
  • „Bruksela broni Rospudy” Radosława Szymczuka
  • „Cała Polska w obronie Rospudy” Radosława Szymczuka
  • „Dublin dla Rospudy” Rafała Dziemińskiego
  • „Cenna Dolina”
  • „Dlaczego jadę nad Rospudę?” Ryszarda Kulika
  • „Obwodnica Augustowa – czy można zrobić to dobrze?” Roberta Chwiałkowskiego
  • „Rospuda, czyli Polska” Remigiusza Okraski
  • „Z obozu nad Rospudą” Suchego

Zachęcamy do zamawiania dowolnej ilości egzemplarzy specjalnego wydania Dzikiego Życia. Numer jest darmowy, będziemy jednak wdzięczni, za pokrycie kosztów przesyłki.

W sprawach zamówień prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
lub Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33 817 14 68

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.