Miesięcznik Dzikie Życie

Marcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 18-3-2007

2007-03-marzec-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy marcowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • tekst „Cała Polska w obronie Rospudy” Radosława Szymczuka, o ogromnym zaangażowaniu Polaków w ratowanie doliny Rospudy. „W obronie Rospudy zrodził się silny oddolny ruch społeczny” – przyłączali się naukowcy, znani ludzie, politycy, różnego rodzaju instytucje. Odbywały się manifestacje, akcje poparcia w wielu miastach w Polsce;
 • tekst „Dolina Rospudy - kłamstwa i manipulacje” Adama Bohdana na temat rozgłaszanych przez media i urzędników nieprawdziwych informacji dotyczących doliny i prowadzonego w jej obronie protestu. „Media były karmione nieprawdziwymi informacjami, zwłaszcza na temat wartości przyrodniczych doliny Rospudy oraz wartości alternatywnego przebiegu drogi, omijającego obszar chroniony” – pisze Bohdan. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniali też minister środowiska i minister transportu, według którego „działania organizacji pozarządowych zmierzają jedynie do blokowania budowy dróg”;
 • tekst „Krzyże przeciw ekologom” Ryszarda Kulika, będący relacją z jednego z najgorętszych dni w czasie protestu w dolinie Rospudy – wizyty części mieszkańców Augustowa w obozie ekologów. Kulik pisze – „Zgromadzeni z krzyżami w rękach wykrzyczeli ekologom prosto w twarz, że blokując obwodnicę są odpowiedzialni za śmierć osób ginących pod kołami tirów”;
 • tekst „Obwodnica Augustowa – czy można zrobić to dobrze?” Roberta Chwiałkowskiego. „Prawidłowe projektowanie dróg nie może oznaczać degradacji obszarów przyrodniczych” – pisze Chwiałkowski, prezentuje wariant alternatywny przebiegu fragmentu trasy Via Baltica na odcinku Augustów – Suwałki opracowany przez SISKOM, podaje koszty realizacji inwestycji rządowej oraz możliwy czas realizacji obu wariantów inwestycji. Na koniec artykułu autor pyta – „Dlaczego chce się realizować budowę drogi drożej, dłużej, bez funduszy unijnych, wchodząc w ostry konflikt ekologiczny grożący sankcjami ze strony Unii Europejskiej, zamiast zrobić to taniej, szybciej i przy wsparciu z funduszy UE?”;
 • wywiad „Niszczenie krajobrazu powinno być karalne” z Stanisławem Krycińskim, miłośnikiem i znawcą Karpat, autorem wielu opracowań na ich temat. Kryciński mówi o swoich fascynacjach i poglądach na temat turystyki, ochrony zabytków, przyrody i krajobrazu. „Generalnie jest takie nieszczęście, że ludzie, którzy decydują o tym, jak ma być zagospodarowany teren, np. lokalne władze, nie doceniają tego, jakie wartości ma piękny krajobraz, cisza, świeże powietrze, możliwość popatrzenia na dolinę rzeki, na budownictwo harmonijnie zgrane z krajobrazem” – mówi Stanisław Kryciński;
 • tekst „Dlaczego jadę nad Rospudę” Ryszarda Kulika. „Co tam jakaś Rospuda...”– rozpoczyna swój tekst autor, zaraz jednak dodaje – „Ale już zdecydowałem. Jadę w to szczególne miejsce [...] jadę bronić tej doliny, bo ja jestem jej częścią, a ona jest częścią mnie”. Tekst Kulika to swoiste credo i deklaracja obrony Doliny Rospudy;
 • tekst „Rospuda, czyli Polska” Remigiusz Okraski. „Tu nie chodzi tylko o Rospudę. Tu chodzi o całą Polskę” – wymownie zaczyna autor swój artykuł, i dodaje: „Jeśli władze lokalne oskarżają ekologów o ofiary wypadków drogowych – to kłamią, bo same są współwinne, że droga powstanie później niż mogłaby”. Autor krytykuje arogancję władzy i jej upór w promowaniu złego rozwiązania. Dodaje również, że być może już wkrótce „Kilku członków obecnego i poprzednich rządów oraz władz wojewódzkich będzie musiało publicznie przyznać, że promowali złe rozwiązania i podejmowali błędne decyzje”;
 • relacja „Obóz w Dolinie” autorstwa Suchego, z „gorących” dni w mroźnym obozie ekologów nad Rospudą, który aktywnie współtworzyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot;
 • tekst „Zagrali dla Rospudy” Grzegorza Bożka, będący relacją ze specjalnego koncertu „Noc Rospudy”, zorganizowanego 3 lutego, w którym udział wzięli Urszula Dudziak, Stanisław Sojka i zespoły Dautenis i Brajanamama. Podczas występu oficjalnie zaprezentowano Apel Ludzi Kultury do Ministra Środowiska, który odczytał, prowadzący koncert, Artur Barciś;
 • tekst „Wąwóz pozostanie niezwykły” Jowity Kurach o nowych faktach w sprawie działań dla zachowania rezerwatu „Dolina Chłapowska” na Wybrzeżu, i najnowszej decyzji Wojewody Pomorskiego ze stycznia 2007 roku, odmawiającej uzgodnienia warunków zabudowy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dla inwestycji polegającej na budowie hotelu na terenie rezerwatu;
 • tekst „Pozyskanie drewna w planach ochrony rezerwatu Puszcza Białowieska” Adama Bohdana. Według planów ochrony kilkunastu rezerwatów można będzie pozyskiwać drewno z ich obszaru, Bohdan pisze – „niektóre zabiegi zawarte w planach ochrony rezerwatów stoją w rażącej sprzeczności z projektem planu ochrony przyrody obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”. Wymowna jest też informacja „Zadania ochronne, polegające na usuwaniu drzew zasiedlonych przez kornika, są realizowane łącznie w 1146 oddziałach Rezerwatu Lasy Narodowe PB”;
 • tekst „Creatio ex caritate” Adama Kubiaka, przepełniony rozważaniami na temat relacji między przyrodą a istotą boskości. Kubiak pisze – „Przyroda jest cudowna, nieziemska! Jest stamtąd, gdzie czeka na mnie Miłość”, artykuł jest w dużej mierze prezentacją jego osobistego zafascynowania się przyrodą, widzianą przez pryzmat widzenia jej jako tworu boskiego;
 • tekst „Twarda ręka dyrektora” Krzysztofa Wojciechowskiego o profesorze Jewgeniju Grigoriewiczu Busko, byłym zastępcy dyrektora Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza”, uważanego za jednego z czołowych białoruskich naukowców, kulisach jego zwolnienia ze stanowiska oraz funkcjonowaniu parku narodowego;
 • tekst „W drodze do źródła mocy” Daniela Bukowskiego, jednego z uczestników bieżącej edycji szkolenia Strażników Miejsc Cennych Przyrodniczo, realizowanych przez Pracownię, w którym autor dzieli się swoimi refleksjami, daleko wykraczającymi poza przebieg szkoleniowych zajęć;
 • felieton Ryszarda Kulika „Czy chrześcijaństwo niszczy przyrodę” o słynnym biblijnym „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, artykule autorstwa Lynna White`a Jr., św. Franciszku z Asyżu i nauce Jana Pawła II;
 • opowiadanie „Po deszczu” Roberta Litwińczuka;
 • recenzję „Łemkowszczyzna - piękna kraina Łemków” Grzegorza Bożka opisującą album „Łemkowszczyzna”, wydany przez wydawnictwo Bosz;
 • Wieści z krajuWieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o planowanych prezentacjach wystawy Dzika Polska.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.