DZIKIE ŻYCIE 13.05.2014

Prof. Piotr Tryjanowski gościem XXIV spotkania Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

2014-05-piotr-tryjanowski-270-kadr.jpg

22 maja w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbędzie się XXIV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – ornitolog, ekolog, dyrektor Instytutu Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ekspert Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Patronat medialny nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 22 maja 2014 r., godz. 18.00
Miejsce: Katowice, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24

Spotkanie z prof. Piotrem Tryjanowskim odbędzie się pod hasłem: „Robimy dobry klimat dla przyrody?”.

Zagadnienia zmian klimatu budzą coraz większe zainteresowanie zarówno naukowców, jak i opinii publicznej. Dyskutowana jest szeroko intensywność, znaczenie, a przede wszystkim przyczyny tych zmian. Jednymi z najlepiej udokumentowanych związków z klimatem są reakcje gatunków i ekosystemów. W trakcie spotkania przedstawione wyniki długoterminowych badań ptaków, płazów i ssaków, oraz zmian zasięgu ekosystemów.

Wiele przykładów będzie dotyczyło Polski. Szczególny nacisk postawiony zostanie na fenologię – naukę zajmująca się opisem i zrozumieniem sezonowości w życiu roślin i zwierząt. Ponadto pokazane zostaną zmiany zimowisk i tras migracji ptaków, ale też czynników chorobotwórczych, wywołanych zmianami klimatu. Przedyskutowane zostaną pewne konsekwencje, jakie wynikają dla organizmów żywych, ale też dla człowieka i jego gospodarki.

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – interesuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z ekologią, behawiorem i ewolucją. Dotychczasowe prace badawcze prowadził na różnych grupach ekologicznych i taksonomicznych, ale niewątpliwie najbliższe Jego sercu są ptaki środowisk rolniczych. Obecnie najintensywniej rozwija zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami: ekologia behawioralna, ekologia populacji, synchronizacja zjawisk w środowisk, wybiórczość środowiskowa, wpływ klimatu na organizmy żywe.

Organizatorzy: prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski), Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum”. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Patronat medialnym nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Chronię klimat = Nie latam