DZIKIE ŻYCIE 18.05.2014

„Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody” nowa książka Ryszarda Kulika

2014-05-czlowiek-wobec-natury-300.jpg

Ukazała się nowa książka Ryszarda Kulika „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody” wydana przez Klub Przyrodników. Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

W swojej najnowszej książce Ryszard Kulik koncentruje się na psychologicznych podstawach naszego stosunku do przyrody. Publikacja była przygotowywana przez autora przez kilka ostatnich lat.

najnowszym numerze Miesięcznika Dzikie Życie można przeczytać recenzję książki autorstwa Anny Gierlińskiej pt. „Duchowość a natura. Rozważania na marginesie książki Ryszarda Kulika »Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody«”.

Ryszard Kulik jest doktorem psychologii, wieloletnim felietonistą i współpracownikiem Miesięcznika Dzikie Życie oraz trenerem psychologicznego treningu. Jest autorem kilku książek m.in. „Stąpając mocno po Ziemi. Ekozofia zwykłego życia” (Wydawnictwo Word-Press, 2013), „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii” (Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008), „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej” (Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2001). Od lat zaangażowany w edukację ekologiczną i psychologiczną.

Książkę można nabyć w Sklepie Klubu Przyrodników w cenie 18 zł

Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego za ochroną Puszczy Białowieskiej