Miesięcznik Dzikie Życie

„Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody” nowa książka Ryszarda Kulika

DODANE: 18-5-2014

2014-05-czlowiek-wobec-natury-300.jpg

Ukazała się nowa książka Ryszarda Kulika „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody” wydana przez Klub Przyrodników. Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

W swojej najnowszej książce Ryszard Kulik koncentruje się na psychologicznych podstawach naszego stosunku do przyrody. Publikacja była przygotowywana przez autora przez kilka ostatnich lat.

W najnowszym numerze Miesięcznika Dzikie Życie można przeczytać recenzję książki autorstwa Anny Gierlińskiej pt. „Duchowość a natura. Rozważania na marginesie książki Ryszarda Kulika »Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody«”.

Ryszard Kulik jest doktorem psychologii, wieloletnim felietonistą i współpracownikiem Miesięcznika Dzikie Życie oraz trenerem psychologicznego treningu. Jest autorem kilku książek m.in. „Stąpając mocno po Ziemi. Ekozofia zwykłego życia” (Wydawnictwo Word-Press, 2013), „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii” (Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008), „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej” (Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2001). Od lat zaangażowany w edukację ekologiczną i psychologiczną.

Książkę można nabyć w Sklepie Klubu Przyrodników w cenie 18 zł

Miesięcznik Dzikie Życie

Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.