Miesięcznik Dzikie Życie

Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 7-4-2007

2007-04-kwiecien-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy kwietniowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Casus Rospuda” Radosława Szymczuka na temat wpływu sprawy Doliny Rospudy na ochronę przyrody, a także powstawanie różnego rodzaju inwestycji w Polsce. Szymczuk pisze – „Tam, gdzie różnego rodzaju inwestycje zaplanowano na terenach objętych Naturą 2000, niezależnie czy jest to autostrada, gazoport, lotnisko, stacja narciarska czy zbiornik zaporowy, inwestorzy i urzędnicy obawiają się o realizację przedsięwzięć. Najbardziej niektóre media straszą ekologami w kontekście budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce”. Pisze ponadto że – „Nie tylko ekolodzy bronią przyrody. W Lasach Pszczyńsko-Kobiórskich, gdzie na odcinku 12 km zaplanowano budowę drogi ekspresowej S1 m.in. przez proponowany obszar Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach”, miejscowa społeczność protestuje przeciw tej inwestycji. Kilka tysięcy mieszkańców paru wsi na tym terenie odważyło się powiedzieć: Nie! Kochają swój las. Nie pozwolą zniszczyć lasów, domów, cmentarza, pól. [...] Obrona Rospudy uświadomiła tym ludziom, że warto walczyć o zachowanie natury dla następnych pokoleń”. Autor podaje także inny przykład - broniących się przed dwupasmową drogą mieszkańców miejscowości Dzianisz na Podhalu. W artykule opisany jest również przykład miejsca, gdzie „dobrze przerobiono lekcję z Rospudy” – Świnoujście, w którym zaplanowano budowę gazoportu. Tam 3/4 powierzchni miasta objęte jest Naturą 2000. – „Jednak już na wstępnym etapie realizacji przedsięwzięcia, wojewoda zachodniopomorski, Robert Krupowicz, zaprosił przyrodników i ekologów na spotkanie w sprawie budowy gazoportu. Na spotkaniu tym starano się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. [...] przyrodnicy i ekolodzy mówili, że na razie nie będą blokować budowy gazoportu. Liczą jednak na to, że przy okazji inwestycji ewentualne straty, jakie poniesie przyroda, zostaną zrekompensowane z nawiązką. Proponowali także wykorzystanie urobku z pogłębiania morza w rejonie gazoportu na utworzenie na wschód od portu piaszczystych łach, które byłyby idealnym siedliskiem dla morskich ptaków. Spotkania z ekologami i przyrodnikami mają być kontynuowane. Wojewoda zapowiedział, że zaprosi ich do rady konsultacyjnej, w ramach której wszyscy będą mieli dostęp do dokumentów związanych z inwestycją i na forum której będzie można zgłaszać swoje uwagi i pomysły. Robert Krupowicz obiecał też, że będzie lobbował, by efektem powstania gazoportu uczynić stałe badania przyrodnicze, monitorujące stan środowiska w rejonie Świnoujścia”.
 • artykuł „Rospuda w Trybunale” Radosława Szymczuka o bieżącej sytuacji sprawy ochrony doliny Rospudy, m.in. skierowaniu przez Komisję Europejską 21 marca sprawy budowy obwodnicy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
 • artykuł „Oficjalne plany przestępstwa” Grzegorza Bożka i Radosława Ślusarczyka o zagrożeniach dla Babiogórskiego Parku Narodowego przez promowaną przez Radę Gminy Zawoja wizję budowy na jego terenie tras narciarskich, wyciągów, kolei linowych, skoczni i ośrodka sportowego.
 • artykuł „Ministra Szyszko nadzór specjalny” Katarzyny Lewańskiej-Tukaj o tym co złego dzieje się w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
 • felieton „Czy bagno ma jakąś wartość?” Ryszarda Kulika, w którym autor próbuje odnieść się do często pojawiających się sugestii i zarzutów, że „bronimy jakichś małoznaczących żabek, roślinek czy ptaszków”.

W kwietniowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • wywiad z Jackiem Kleyffem „Jestem po stronie ludzi i przyrody”
 • wywiad z profesorem Andrzejem Strumiłło „Rospuda to cenna wartość”
 • tekst „Inicjatywa Powiatu Pilskiego oraz Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile dla ratowania doliny rzeki Rospudy” Michała Trojniara
 • tekst „Żegnamy profesor Simonę Kossak”
 • artykuł „Puszczyk mszarny – baradataja kuhakałka” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • artykuł „Tajemniczy nieznajomy” Nikałaja Czerkasa
 • tekst „Tajemnice Puszczy” Radosława Szymczuka
 • esej „Ekopsychologia osiem zasad” profesora Theodore Roszaka
 • wywiad z Joanną Dudą-Gwiazdą i Andrzejem Gwiazdą „Obrona Rospudy to przykład odradzania się społeczeństwa obywatelskiego”
 • tekst „Sowa we mgle” Piotra Woźniaka
 • opowiadanie „We mgle” Robetra Litwińczuka
 • tekst „Wybrzeże Słowińskie” Ryszarda Kulika
 • artykuł „Współcześni "prowincjusze"” Grzegorza Czerwińskiego
 • tekst „Spór o różnorodność” Juraja Lukáča
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • tekst „Zmiany w Pracowni”
 • informacje o prezentacjach wystawy Dzika Polska

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.