Miesięcznik Dzikie Życie

Leszek Trząski gościem XXVI spotkania Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

DODANE: 23-9-2014

leszek-trzaski-mini.jpg

25 września w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbędzie się XXVI spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie dr Leszek Trząski – biolog, kierownik Pracowni Studiów Środowiskowych i Programowania Ochrony Wód w Głównym Instytucie Górnictwa. Patronat medialny nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 25 września 2014 r. (czwartek), godz. 17.30
Miejsce: Katowice, Kinoteatr Rialto, ul. Św. Jana 24

Spotkanie z dr. Leszkiem Trząskim odbędzie się pod hasłem: „Zielone miasta przyszłości”.

Miasto nie musi i nie powinno być betonową pustynią. Publicznie dostępne tereny zielone powinny, razem z wodami otwartymi, tworzyć sieć w tkance miasta. Dobrze zaprojektowana i dobrze utrzymana sieć terenów zielonych zapewnia komfort mieszkańcom i odwiedzającym miasto, przyczynia się do podnoszenia wartości nieruchomości, ma duże walory estetyczne, buduje pozytywny wizerunek miasta i może stać się jego wizytówką, łagodzi efekt miejskiej wyspy ciepła, podnosi jakość powietrza, daje szansę na sprawne gospodarowanie wodami deszczowymi, tworzy przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, stwarza warunki dla dziko żyjących roślin i zwierząt, może być miejscem wypoczynku i rekreacji.

Miejskie obiekty zielone – nie tylko parki, zielone doliny rzeczne, pozostałości wiejskiego krajobrazu, ale także urządzenia bioinżynieryjne do podczyszczania wód deszczowych, a nawet zielone mury i zielone dachy – to zielona infrastruktura, tak samo ważna jak system dróg, kanalizacji, linii przesyłowych.

Jakie są dobre przykłady zielonej infrastruktury miast europejskich i polskich? W jakim stopniu myślenie w kategoriach zielonej infrastruktury nawiązuje do historycznych trendów w myśleniu o mieście? Czy to się kłóci z ekonomią? Dlaczego w większości miast potencjalne zasoby zielonej infrastruktury są zaniedbywane i marnowane? Co należy zmienić w myśleniu o mieście i w planowaniu rozwoju miasta? – na te pytania odpowie dr Leszek Trząski.

Dr Leszek Trząski – doktor nauk biologicznych z zamiłowania także inżynier środowiska. Swoją wiedzę i pasję wykorzystuje w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu kształtowania jakości środowiska i jakości przestrzeni w specyficznym ekosystemie, jakim jest miasto. Głównym punktem odniesienia w jego działaniach jest Zasada Zrównoważonego Rozwoju, w myśl której jakość życia mieszkańca miasta zależy nie tylko od statusu materialnego, ale także od przyjaznej, zazielenionej przestrzeni.

Organizatorzy: prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski), Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum”. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Miesięcznik Dzikie Życie

Patronat medialnym nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.