DZIKIE ŻYCIE 13.05.2007

Majowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-05-maj-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy majowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Minister jak skała” autorstwa Grzegorza Bożka i Radosława Ślusarczyka, którzy opisują działalność ministra środowiska Jana Szyszko. Piszą „Dziś, po niemal 20 miesiącach urzędowania, śmiało można powiedzieć, że mocno pracuje nad wizerunkiem osoby, której bardziej zależy na sprawnym funkcjonowaniu ministerstwa transportu niż na ochronie środowiska”. Opisane są sprawy kolei linowej na Kasprowy Wierch i planów budowy drogi przez dolinę Rospudy. W artykule czytamy: „Przy głośnej sprawie Rospudy, minister Szyszko wykazał się podobną taktyką, jak w kwestii Tatr. Główną metodą działania była gra na czas i sprawianie wrażenia, że zależy mu na rozwiązaniu najlepszym dla przyrody”. Autorzy krytykują ministra również za lobbing wśród wszystkich przedstawicieli resortów środowiska krajów Unii Europejskiej oraz przedstawianie swojej działalności jako prowadzonej bezbłędnie. Wreszcie dostaje się Ministrowi za „postawę wobec sieci Natura 2000”. W tekście czytamy „Niewiele tutaj zmieniają deklaracje profesora Szyszki, że jest on wielkim zwolennikiem sieci Natura 2000. Dziś bowiem na ową europejską sieć ochrony przyrody patrzy się raczej przez pryzmat kłopotów, jakich jej istnienie może być przyczyną, niż korzyści, które może dać”. Autorzy podają dwa przykłady „przestawiania” Natury przez ministra z powodów osobistych – w Tucznie, gdzie minister chce doprowadzić do zmiany granic obszaru objętego programem Natura 2000, a gdzie jeden z projektów wyłączał prywatne hektary ministra oraz w Wesołej, miejscu jego zamieszkania, które chciał ochronić przed budową wschodniej obwodnicy Warszawy, kierując ją przez Halinów. Na koniec artykułu Bożek i Ślusarczyk pytają – „Panie ministrze – cóż złego można jeszcze zrobić dla polskiej przyrody? Patrząc na wiele Pańskich decyzji coraz częściej mamy przeświadczenia, że to jeszcze nie jest koniec”.
 • artykuł „Zbiornikiem w Naturę” Radosława Szymczuka o planowanej budowie zbiornika Kąty-Myscowa w Beskidzie Niskim. „Sprawa nabiera tempa, ponieważ lokalne władze mocno lobują za jego budową, włączono go też do rządowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – pisze Szymczuk. Autor tekstu, korzystając z publikacji Towarzystwa na Rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci pt. „Zapory, a powodzie”, opisuje wpływ planowanej inwestycji na środowisko i skutki społeczno-ekonomiczne.
 • wywiad „O wydrach i Naturze 2000” – wywiad z Marcelą Roche, kierownikiem Czeskiej Fundacji Ochrony Wydr oraz członkiem grupy specjalistów zajmujących się wydrą przy Światowej Unii Ochrony Przyrody na temat działalności Fundacji, problemach ochrony wydry w Czechach oraz Naturze 2000 i jej funkcjonowaniu w Czechach.
 • artykuł „Sóweczka” Piotra Wodniaka o sóweczce, o niewielkim ptaku z rodziny puszczykowatych. Ta najmniejsza sowa występująca w Europie, występuje nielicznie w górach, i na Dolnym Śląsku. Autor opisuje swoje przygody związane z poszukiwaniem sóweczki.
 • artykuł „Amerykański i europejski model rozwojowy” Prof. Ludwika Tomiałojcia, o książce „Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream” Jeremy Rifkina, amerykańskiego ekonomisty, politologa i publicysty, który założył Foundation on Economic Trends (FOET) i był doradcą twórców i przywódców UE. Prof. Tomiałojć pisze „Jeden z paradoksów polskiej polityki gospodarczo-politycznej stanowi to, że zostawszy częścią najbardziej nowoczesnej quasi-państwowej, za jaką uważana jest Unia Europejska, natychmiast rozpoczęliśmy spieranie się z nią, bezkrytycznie naśladując za to mniej dla nas adekwatny wzorzec odległych geograficznie i kulturowe Stanów Zjednoczonych”, i szczegółowo analizuje książkę Rifkina.

W majowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • artykuł „Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie – suplement” Katarzyny Lewańskiej-Tukaj
 • artykuł „Padają kolejne stare drzewa w Puszczy” Adama Bohdana
 • tekst „Leśne sanktuarium” Przemysława Sobańskiego
 • tekst „We need trees – irańska kampania na rzecz ochrony lasów”Grzegorza Czerwińskiego
 • tekst „Natura wskazała mi drogę” Mohammada Tajerana
 • wywiad „Ten kraj jest najpiękniejszy” z Prof. Januszem Janeckim
 • felieton „Co jest normalne, co jest nienormalne?” Ryszarda Kulika
 • artykuł „U spotkania dwóch światów” Damiana Żuchowskiego
 • tekst „Globalne pierdnięcie” Juraja Lukáča
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
 • informacje o prezentacjach wystawy Dzika Polska

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie