DZIKIE ŻYCIE 24.03.2015

„Wystarczą wróble” tomik poezji Antoniny Sebesty

2015-03-sebesta-150.jpg

Kilka tygodni temu ukazał się kolejny tomik poezji dr Antoniny Sebesty, wieloletniej współpracowniczki Miesięcznika Dzikie Życie, zatytułowany „Wystarczą wróble”. Wiersze powstały głównie w latach 2011-2014, większość była nagradzona na konkursach poetyckich.

Wiersze mówią o potrzebie uczuć i akceptacji w każdym wieku, tematem ich jest samotność, ale bynajmniej nie ta z wyboru. Bohaterom wiernie towarzyszy przyroda, jej prawa stanowią właściwie jedyną wskazówkę, a stoicki postulat życia zgodnego z naturą, nabiera bardzo dosłownego sensu, wpisany w realia naszej współczesności.

Zamieszczone w tomiku wiersze były nagradzane na kilku ogólnopolskich konkursach literackich: im. Andrzeja Barbaryki, im. Marii Komornickiej, im. Tadeusza Staicha, im. Elżbiety Guśpiel „Słowa dobrze, że jesteście”, „Pisanie dobre na chandrę”, „O Herb Grodu Chrzanowa”, „O Wawrzyn Sądecczyzny”, „Sen o górach”.

Tomik poezji „Wystarczą wróble” Antoniny Sebesty ma, jak większość pozycji wydawanych przez krakowską „Miniaturę”, charakter bibliofilski.

Tomik można nabyć u wydawcy w cenie 20 zł.

Wydawnictwo Miniatura, e-mail: miniatura@autograf.pl
tel. 12 267 10 39, miniatura.info.pl