DZIKIE ŻYCIE 08.06.2015

Miesięcznik Dzikie Życie zaprasza na XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego w Łodzi

2015-06-puchalski-500.jpg

W dniach 17-21 czerwca w Łodzi odbędzie się szesnasty festiwal filmowy im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. W ramach festiwalu przewidziano kilkadziesiąt projekcji, warsztaty dla profesjonalistów i młodych filmowców, wycieczki, spotkania, eko-lekcje, wystawy, rywalizację o Grand Prix w konkursie głównym. Patronat medialny nad festiwalem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 17-21 czerwca 2015 r.
Miejsce: Łódź ŁDK, kina: Charlie i Kinematograf, Ogród Botaniczny w Łodzi, zamek w Inowłodzu i Muzeum Miasta i rzeki Warty. Festiwalowe wystawy zagoszczą w Galerii Zarzewskiej, Galerii „Olimpijka”.
Szczegóły na www.wfo.com.pl

Festiwal odbywa się co dwa lata, program jest zawsze zorganizowany wokół dwóch głównych nurtów: filmu i edukacji.

W programie:

  • wystawa główna „Opowieść o rzekach” (Galerii 87, ul. Piotrkowska 87).
  • wystawa prac mistrza bezkrwawych łowów Włodzimierza Puchalskiego (Łódzki Dom Kultury).
  • uroczyste otwarcie festiwalu w Teatrze Muzycznym. W programie otwarcia wystaw malarstwa i fotografii, projekcje oraz koncerty: grupa Michała Jacaszka zaprezentuje „Katalog ptaków”, a zespół Kruszenie Neuronów jako tło do przyrodniczych produkcji WFO wykona autorskie kompozycje inspirowane prezentowanymi filmami.

Osią festiwalu jest konkurs główny, w którym o Grand Prix powalczy 46 filmów z 11 krajów. Są to krótko- i średniometrażowe obrazy zgodnie z misją festiwalu poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska i koegzystencji człowieka ze światem natury. Wśród nich 26 filmów polskich filmowców. Wszystkie filmy będą prezentowane od środy do piątku w kinie ŁDK. 20 czerwca poznani zostaną laureaci.

Tematyka konkursowych prac jest bardzo zróżnicowana. Filmowcy-przyrodnicy zabiorą publiczność w dalekie podróże w poszukiwaniu rzadkich gatunków zwierząt czy niezwykłych ekosystemów, ale też dużo bliżej: do Kozienieckiego Parku Krajobrazowego, zielonego serca Mazowsza, na wyprawę śladami eko-skarbów pomorskiej przyrody, do żubrów, zimorodka, alczyka i krainy tysiąca bocianów.

Patron festiwalu Włodzimierz Puchalski urodził się w 1909 r. w Mostach Wielkich koło Lwowa. Z wykształcenia inżynier agronomii, absolwent Politechniki Lwowskiej, wybrał karierę związaną z jego młodzieńczą pasją do fotografowania przyrody. Po sukcesie z 1937 r., kiedy to zdobył złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie nie rozstawał się praktycznie z aparatem fotograficznym. Podróżował po całym świecie, ale najczęściej fotografował w Polsce. Po wojnie związał się z łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych. W czasie wieloletniej pracy twórczej zrealizował ponad 60 filmów, nagradzanych na całym świecie. Pionier „bezkrwawych łowów” zmarł w 1979 r. w czasie prac filmowych na Antarktydzie.

Pierwszy festiwal filmów przyrodniczych w Łodzi odbył się w 1980 r. Jego pomysłodawcą był Maciej Łukowski – filmoznawca, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych i przyrodniczych. Łódzki przegląd szybko stał się świętem polskiego filmu przyrodniczego. Pierwszą edycję przeglądu w 1980 roku wygrała Barbara Bartman-Czecz i Janusz Czecz za film „Raport w sprawie bobra”.

Przełomowym momentem w historii festiwalu był rok 2003. Wtedy to przyjął on obecną nazwę i formułę. Od tego momentu festiwal ma na celu nie tylko wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów TV o tematyce przyrodnicze, ale też popularyzację krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego oraz określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży.

Organizatorami są: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie „Film-Przyroda-Kultura”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Wł. Puchalskiego.

Patronat medialny nad festiwalem objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Zobacz wszystkie patronaty medialne Dzikiego Życia!