DZIKIE ŻYCIE 03.09.2015

Konferencja naukowa „Zwierzę / Język / Emocje” w Katowicach

2015-09-konferencja-zwierze-jezyk-emocje-mini.jpg

W ramach Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ organizują II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencją Naukową z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” zatytułowaną „Zwierzę / Język / Emocje”. Konferencja odbędzie się 21-22 września 2015 r. w Katowicach, patronuje jej Miesięcznik Dzikie Życie.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu „Jak pisać o zwierzętach? Zwłaszcza o zwierzęcej śmierci i cierpieniu? Naukowo czy empatycznie?”.

Dylemat „jak pisać o zwierzętach?” zwykle pojawia się wszędzie tam, gdzie rozważania dotykają niełatwych zagadnień z punktu widzenia bioetyki.


Plakat konferencji „Zwierzę / Język / Emocje”
Plakat konferencji „Zwierzę / Język / Emocje”

Temat konferencji „Zwierzę / Język / Emocje” będzie rozwijany w dwóch ujęciach:

1. Sztuka pisania o zwierzętach, czyli aspekt teoretyczno-metodologiczny.

Pytania, na które będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji to np.:

 • Jak pisać o zwierzętach? Jakiej metodologii / jakiego stylu potrzebują animal studies?
 • Czym jest ekokrytyka? Dyscypliną czy metodą badawczą?
 • Dlaczego studia nad zwierzętami są w Polsce traktowane sceptycznie, prześmiewczo i niepoważnie?
 • Czy można w sposób neutralny wydobywać ukryty sens w dziele literackim z perspektywy Animal Studies? Czy literaturoznawca może traktować utwory literackie jako pretekst/ materiał/ przykład do analiz i interpretacji w badaniach interdyscyplinarnych? Czy można porzucić metaforyzowanie/ symbolizowanie/ alegoryzowanie zwierząt w literaturze i sztuce?
 • Czy nauki społeczne są pozbawione emocji? Jaki wpływ mają emocje badacza na wartość pisanych przezeń prac o zwierzętach? (np. „O okrucieństwie” Mariana Zdziechowskiego, „Wieczna Treblinka” Charlesa Pettersona i in.).
 • Jak/ czy emocje pisarza kształtują obraz świata przedstawionego (obrazy zwierząt) w dziele literackim (J. Coetzee, O. Tokarczuk).
 • Jak napięcie emocjonalne/ pasja/ ekscytacja badawcza wpływa na kształt prac naukowych (negatywnie czy pozytywnie)?
 • Czy zoolodzy/ biolodzy/ weterynarze mogą pisać o zwierzętach emocjonalnie i z zaangażowaniem? Jak biolodzy piszą o zwierzętach? (np. Bernd Heinrich). Czy lekarze weterynarii (np. deontologia weterynaryjna) ekscytują się przedmiotem badań? W jaki sposób zaangażowanie emocjonalne wpływa na wyniki/ stan/ opis badań?
 • Dlaczego krytykujemy antropomorfizowanie zwierząt, skoro zwierzęta w kontakcie z człowiekiem go zoomorfizują?

2. Zwierzęta ukazane w sztuce rozumianej szeroko (np. malarstwo, sztuka pisarska, filmowa, a nawet sztuka prowadzenia dyskursu naukowego).

 • Biokomunikacja (międzygatunkowa, wewnątrzgatunkowa);
 • Zoosemiotyka / biosemiotyka / ekosemiotyka;
 • „Język(i)” zwierząt;
 • Wyrażanie emocji w świecie zwierząt i na płaszczyźnie człowiek-zwierzę;
 • Porozumienie między- i wewnątrzgatunkowe na poziomie emocjonalnym/ uczuciowym;
 • Języki i emocje zwierząt w nauce, literaturze, filmie, sztuce itd.;
 • Jak poszczególne dziedziny sztuki i kultury wyrażają „język(i)” zwierząt?
 • Jakie emocje zwierzęta budzą w ludziach? Jakie emocje w zwierzętach budzą ludzie?
 • Języki i emocje zwierząt, o których mowa w dziełach sztuki;
 • Sztuka wobec podmiotowości zwierząt;
 • Jak poszczególne dziedziny sztuki ukazują „język” zwierząt;
 • Zwierzę w dyskursie publicznym/ politycznym/ kulturowym/ publicystycznym;
 • Język gatunk(ow)izmu/ szowinizmu gatunkowego.

Osoby uczestniczące w konferencji to literaturoznawcy i językoznawcy, historycy, filozofowie, kulturoznawcy, etnolodzy, etolodzy, psycholodzy, weterynarze, biolodzy.

Wśród organizatorów konferencji jest dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, kierownik LAS), stała współpracowniczka i felietonistka Miesięcznika Dzikie Życie.

Kontakt z organizatorami:
e-mail: konferencja.zje@gmail.com
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii
41-200 Sosnowiec, ul. S. Grota-Roweckiego 5

Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.
Zobacz wszystkie patronaty medialne Dzikiego Życia!

Zaczyna się na talerzu