DZIKIE ŻYCIE 14.09.2015

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

iii-konferencja-zanieczyszczenie-swiatlem-mini.jpg

25-27 września 2015 r. w Krakowie odbędzie się trzecia w Polsce konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego przybliżająca zjawisko nadmiernej emisji sztucznego światła. Patronat medialnym nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Konferencja poświęcona jest problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

 • uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
 • każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,
 • zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
 • wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Plakat konferencji
Plakat konferencji

Szczegóły o konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.

Tematyka konferencji:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych,
 • wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi,
 • wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych,
 • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem,
 • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia światłem,
 • astroturystyka a zanieczyszczenie światłem,
 • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia światłem,
 • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia światłem.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Organizatorami konferencji jest Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii, Stowarzyszeniem Polaris, Katedrą Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.