DZIKIE ŻYCIE 10.06.2016

Miesięcznik Dzikie Życie poleca „Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko”

poradnik-ochrony-ekosystemow-gorskich-2016.jpg

Ukazał się „Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko”. Wydawcą jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, patronat medialny nad wydaniem poradnika objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Współautorzy poradnika: Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, Rafał Kokoszka, Krzysztof Badora i Krzysztof Parzóch na 244 stronach prezentują zagadnienie, które w dotychczasowej literaturze jest opisane marginalnie.


KLIKNIJ i ZAMÓW nieodpłatny Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko
KLIKNIJ i ZAMÓW nieodpłatny Poradnik ochrony ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko

Książkę można nabyć u wydawcy

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie wspomagające opracowywanie dokumentacji oceniających wpływ inwestycji narciarskich na przyrodę. Jest pierwszą tego typu publikacją w dorobku krajowym. Implementuje najlepsze praktyki z zagranicy oraz wyznacza kierunek prowadzenia procedury ocen oddziaływania inwestycji narciarskich na środowisko zgodnie z potrzebą ochrony przyrody i spełnienia wymogów prawa krajowego i europejskiego.

Publikacja skierowana jest do osób zaangażowanych w proces badania wpływu ośrodków narciarskich na środowisko naturalne, w tym w szczególności do autorów dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz osób zajmujących się weryfikacją tych dokumentacji, tj. pracowników organów administracji publicznej oraz organizacji ekologicznych. Pomocna będzie także dla decydentów i inwestorów, bowiem ukazuje, jak istotny i złożony jest ekologiczny aspekt planowania, projektowania, realizowania i funkcjonowania inwestycji narciarskich w terenach cennych przyrodniczo.

Przyczynkiem do jej powstania był zdiagnozowany przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot niedostateczny poziom merytoryczny ocen oddziaływania inwestycji narciarskich na przyrodę, co z kolei powoduje niedoszacowanie prognoz w zakresie wpływu planu lub przedsięwzięcia na środowisko, a w konsekwencji – postępującą degradację terenów cennych przyrodniczo. Poradnik został wydany w ramach projektu „Harmonijny rozwój terenów górskich – człowiek, prawo i przyroda”, który zagadnienia ochrony przyrody górskiej prezentuje na specjalnej stronie gory.pracownia.org.pl.

Publikacja jest również dostępna w wersji elektronicznej gory.pracownia.org.pl/publikacje

Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Pilsko

Pilsko zniszczenia 2012