Miesięcznik Dzikie Życie

Akademia Klubu Myśli Ekologicznej zaprasza na zajęcia edukacyjne

DODANE: 2-3-2017

lesny-warsztat-ekologiczny-fot-ryszard-kulik.jpg

Od 2 marca w Parku Śląskim w Chorzowie odbywają zajęcia edukacyjne prowadzone przez prof. Piotra Skubałę i dr. Ryszarda Kulika, współpracowników Miesięcznika Dzikie Życie.

Organizatorzy zajęć edukacyjnych podkreślają, że „Żyjemy w szczególnych czasach, w których bezprecedensowemu rozwojowi ludzkiej cywilizacji towarzyszy poważne zagrożenie związane z załamywaniem się usług ekosystemowych, utratą różnorodności biologicznej oraz zmianami klimatu. Uważamy, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za negatywne zmiany środowiskowe a kryzys ekologiczny jest zarzewiem zmiany, jaka ma się dokonać w naszych sercach, umysłach i sposobie życia”

„Każdy z nas może wiele uczynić w wymiarze własnego życia, by przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej, a w ten sposób działać na rzecz dobra wspólnego i dbać o dobrostan ludzi żyjących obecnie jak i przyszłych pokoleń. By ten cel urzeczywistnić potrzebujemy jednak wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniego stosunku emocjonalnego do otaczającej nas rzeczywistości. Kształtowanie postaw proekologicznych jest potrzebą chwili i warunkiem rzeczywistej zmiany”.

Cykl warsztatów „Akademii Klubu Myśli Ekologicznej” jest propozycją, która wychodzi naprzeciw powyższej diagnozie i zmierza do urzeczywistnienia zmiany postaw i zachowań ludzi.

Program obejmuje 12 cotygodniowych warsztatów trwających 3 godziny i jeden warsztat wyjazdowy (dwa dni).

Tematyka zajęć stacjonarnych:

2 marca 2017 r. – Sieć życia. Ekologia jako podstawa naszego myślenia
9 marca – Zależności i związki – prawdziwa istota życia. Wolność i zależność
16 marca – Człowiek jako superorganizm
23 marca – Ślad ekologiczny – osobista odpowiedzialność za stan biosfery
30 marca – Biosfera antropocenu. Wpływ człowieka na przyrodę
6 kwietnia – Dzikus w mieście, czyli jak żyć w równowadze
13 kwietnia – Różnorodność biologiczna – największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości
19 kwietnia (środa!) – Szczęśliwy człowiek w zdrowym środowisku
27 kwietnia – Człowiek i przyroda. Twoja ocena zachowań społecznych
4 maja – Uważność, czyli jak w pełni doświadczać siebie i świata
11 maja – Ludzie w obronie przyrody
18 maja – Dieta, czyli przez żołądek do serca (Matki Ziemi)

Warsztat wyjazdowy 13-14 maja 2017 r.:

  1. Bezpośredni kontakt z przyrodą. Przyroda jako największy nauczyciel.
  2. Twoja wiedza może pomóc Matce Ziemi. Nowoczesne metody w edukacji środowiskowej.
  3. Kim jestem, czyli od tożsamości oddzielenia ku tożsamości połączenia.
  4. Nasi starsi bracia. Zwierzęta w naszym życiu.
  5. Duchowość Ziemi – świętość życia, szacunek i rewerencja.
  6. Zgromadzenie Wszystkich Istot – motywacja do działań na rzecz środowiska

Zgłoszenia uczestnictwa: Warunkiem udziału w każdym pojedynczym warsztacie jest zgłoszenie swojego uczestnictwa najwcześniej na 3 dni przed datą tego warsztatu na adres: Ryszard Kulik, ryszard.kulik@us.edu.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. W przypadku warsztatu wyjazdowego koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik.