DZIKIE ŻYCIE 09.11.2007

Listopadowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-11-listopad-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy listopadowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Puszczańskie absurdy” autorstwa Adama Bohdana, który pisze o zawiłościach, kulisach i wynikach podejmowanych inicjatyw, których celem jest ochrona Puszczy Białowieskiej oraz o skutkach działań gospodarczych podejmowanych na terenie Puszczy. Jak pisze Bohdan „Powołanie zespołu prezydenta nie wpłynęło w najmniejszym stopniu na stopień eksploatacji najcenniejszych drzewostanów Puszczy, będących pod ochroną rezerwatową”. W tym samym czasie, gdy prowadzone były prace w Zespole Prezydenta RP, wycinano cenne drzewostany z rezerwatu im. Władysława Szafera. Cały czas podejmowane są inne gospodarcze działania na terenie Puszczy. „Obecnie trudno dostrzec różnicę między zagospodarowaną częścią Puszczy a rezerwatem im. Szafera” – pisze Bohdan. Autor opisuje też kulisy utraty przez Białowieski Park Narodowy prestiżowego tytułu Dyplomu Rady Europy – „Teoretycznie park może odzyskać wyróżnienie po spełnieniu dwóch warunków: uchwaleniu dziesięcioletniego planu ochrony dla parku narodowego oraz zaprzestaniu usuwania drzew z rezerwatów przyrody znajdujących się w administracji Lasów Państwowych”.
 • artykuł „Piłką w przyrodę” Radosława Szymczuka, który jest dłuższym wstępem do innego tekstu zamieszczonego w tym numerze Dzikiego Życia – artykułu Kuby Sieńczyka. Szymczuk pisze o wpływie przygotowań do przyznanych Polsce praw organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej na przyrodę – „Różni inwestorzy już sygnalizują, że wielu problemów, zwłaszcza przy budowie dróg, przysporzą im przepisy z zakresu ochrony środowiska”.
 • artykuł „Polują po carsku” Krzysztofa Wojciechowskiego o niezwykle popularnych praktykach polowań na dzikie zwierzęta wśród elit Ukrainy i Rosji – jak się okazuje poluje wiele znanych osób: Siergiej Jastrzębski, Władimir Putin, Wiktor Czernomyrdin, Nikita Michałkow, Władimir Żirinowski, Leonid Kuczma, Wiktor Janukowycz.
 • wywiad „Skazani na dobre rozwiązania” z prof. Adamem Wysokowskim kierującym Zakładem Dróg i Mostów w Instytucie Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Wysokowski zajmuje się tematyką przejść dla zwierząt, stoi na stanowisku, że w kwestiach budowy dróg i autostrad „powinna istnieć pełna współpraca między konstruktorami a ekologami i inwestorami, by móc jak najmądrzej godzić wszystkie interesy” oraz że „inwestycje komunikacyjne powinny być budowane w zgodzie z naturą”.
 • wywiad „Najważniejsza jest praktyka i doświadczanie życia” z Rysiem Kulikiem, którego najnowszą książkę „Odkrywanie Natury. Praktyka głębokiej ekologii” właśnie wydała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Kulik mówi „Głęboka ekologia jest szczególną filozofią, bowiem odwołuje się do tego, co było istotą filozofowania w bardzo dawnych czasach. Filozofia jest umiłowaniem mądrości, która wyrażała się nie tyle w elokwencji i jałowym gadaniu, ale w praktykowaniu właściwego życia”.

W listopadowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • stanowisko Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sprawie planowanego przejścia granicznego Wołowate - Łubnia
 • artykuł „Euro 2012 a sprawa bieszczadzka” Kuby Sieńczyka
 • artykuł „Błagalny krzyk żubra” Olega Listopada
 • tekst „Las to… zakład” Wojciecha Lewandowskiego
 • artykuł „Ochrona dzikiej fauny przy inwestycjach liniowych – konferencja w Łagowie” Rafała Kurka
 • tekst „Nocne życie drzew”
 • artykuł „Ochrona przyrody w Republice Czeskiej” Andrzeja Ginalskiego
 • tekst „Dlaczego piszę? Dlatego że nie jesteśmy na tym świecie sami” Juraja Lukáča
 • tekst „Długopole Górne (wszystkie nasze związki)” Ryszarda Kulika
 • felieton „Na czym polega prawdziwa zmiana?” Ryszarda Kulika
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Puszcza Białowieska