DZIKIE ŻYCIE 12.12.2007

Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2007-12-2008-01-grudzien2007-styczen2008-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Kłamliwa polityka faktów dokonanych, czyli jak skutecznie dopiąć swego” autorstwa Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka, którzy piszą o kulisach powstania nowej kolei linowej na Kasprowy Wierch w przededniu oddania jej do użytku. „Warto się zastanowić, jak doszło do tego, że w najcenniejszych przyrodniczo górach Polski, w rezerwacie ścisłym i parku narodowym udało się komercyjnej firmie zrealizować największą w skali kraju inwestycję na terenie chronionym” – piszą autorzy. Artykuł prezentuje, w jaki sposób eliminowano głos obrońców przyrody, ignorowano stanowiska wybitnych naukowców, wykorzystywano prawo do służenia jedynie interesom inwestorów. Pomimo tych faktów w imieniu obrońców przyrody autorzy deklarują „Nadal będziemy walczyć o to, by w Tatrach biznes nie był prowadzony kosztem przyrody, a kolej na Kasprowy Wierch miała maksymalną i docelową przewozowość 180 osób na godzinę, co przecież i tak jest już daleko idącym kompromisem. Procesy sądowe toczą się nadal, więc odwołując się do piłkarskiej nomenklatury – piłka jest jeszcze w grze...”. Artykuł uzupełniony jest wypowiedziami różnych osób zaangażowanych w obronę Tatr.
 • tekst „Apel do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr”, który został skierowany przez 9 organizacji ekologicznych, społecznych i przyrodniczych do nowego Ministra Środowiska Prof. Macieja Nowickiego w sprawie ochrony przyrody Tatr. W Apelu sygnatariusze przestrzegają „Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono dodatkowego negatywnego, złowrogiego wymiaru”.
 • artykuł „GMO zagrożenia ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne” Jadwigi Łopaty. Już na samym wstępie autorka pisze celem artykułu jest „przybliżenie faktów, które są ukrywane lub podawane skrótowo i niejasno”. I wskazuje, że stosunek człowieka do żywności genetycznie zmodyfikowanej jest kluczowy dla wszystkich i decyduje oraz wpływa na „niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego”.
 • artykuł „Rolnik kontra Monsanto” Percy Schmeisera, który opisuje własne doświadczenia w walce z korporacją Monsanto. W sierpniu 1998 r. Percy Schmeiser otrzymał pozew od Monsanto. Jak sam pisze „Do tego czasu nie miałem w ogóle do czynienia z genetycznie modyfikowanym rzepakiem tej korporacji. Nigdy nie kupowałem ich nasion ani nie byłem na żadnym spotkaniu. Nie znałem nawet żadnego przedstawiciela Monsanto”. Doświadczenia kanadyjskiego rolnika pokazują niebezpieczeństwa jakie tkwią w systemie stworzonym przez rolnicze korporacje.
 • tekst „Źródło” Juraja Lukáča dzieli się swoimi refleksjami z ponad 10 lat działań dla ochrony przyrody w organizacji „Vlk”.

W grudniowo-styczniowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • artykuł „Dwugłos o bytomskich nietoperzach” Iwony Kukowki
 • artykuł „Ptaki lasów i bagien nad Rospudą” Grzegorza Osojcy-Krasińskiego
 • artykuł „Krasna zagrożona zniszczeniem” Szymona Kułakowskiego
 • tekst „Czerwony Bór. Przyroda bez granic i bez… przyszłości?” Dmitrija Szamowicza
 • tekst „Projekt dla Karpat” Marioli Mroczki
 • artykuł „Jedność - Współczucie - Odpowiedzialność czyli rzecz o edukacji ekologicznej według prof. Skolimowskiego” Iwony Kukowki
 • felieton „Na czym polega prawdziwa zmiana (c.d.)?” Ryszarda Kulika
 • informacje o nowej publikacji Pracowni „Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi” Iwony Kukowki
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Wszystkie artykuły dostępne w papierowej wersji miesięcznika Dzikie Życie – zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002