DZIKIE ŻYCIE 03.09.2017

Miesięcznik Dzikie Życie zaprasza na 3 Interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt „Zootanatos”

zootanatos2017-kadr.jpg

W dniach 25 i 26 września 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa poświęcona śmierci zwierząt. Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie. 

Konferencja ma na celu zaprezentowanie wymiaru dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci zwierząt podczas działań wojennych, korridy, w rzeźni, na polowaniu, w wyniku doświadczeń medycznych, w warunkach naturalnych etc. w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, literackim, kulturowym, religijnym, medycznym, weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym.

W refleksji naukowej z dziedziny Animal Studies często pojawia się myśl o tym, czy człowiek ma prawo zabijać zwierzęta, czy one same są świadome własnej śmierci, czy i jak zwierzę przeżywa / rozumie śmierć opiekuna, czy i jak ludzie podchodzą do umierania własnych zwierząt, jak traktują śmierć zwierząt hodowlanych / gospodarskich. Refleksja nad życiem istoty zwierzęcej (nie tylko ludzkiej) również prowadzi do myśli o jego nieuchronnym końcu. Śmierć zwierząt coraz częściej pojawia się w twórczości artystycznej, w tym literackiej. Proponujemy podjęcie następujących zagadnień: wymiary śmierci zwierząt, „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt, wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, „wieczne życie” i wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.


Fot. Ewa Domańska
Fot. Ewa Domańska

Więcej o konferencji 

Program konferencji 

Udział w konferencji wezmą naukowcy z Polski oraz USA, Izraela, Rosji oraz Białorusi.

Organizatorem wydarzenia jest Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura działające przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.


Plakat autorstwa Marka Głowackiego
Plakat autorstwa Marka Głowackiego

Pracownia na YouTube

Zwierzęta na przejściach