DZIKIE ŻYCIE 11.03.2008

Marcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-03-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można m.in.: artykuł „Ukarani za Puszczę” autorstwa Adama Bohdana, który opisuje fakt utraty przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku Certyfikatu FSC świadczącego o ekologicznym gospodarowaniu, na co wpłynęło m.in. słabe rozumienie celów ochrony w rezerwatach przyrody czy pozyskiwanie drzew w rezerwacie przyrody lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. „Nie stanowi to jednak nauczki dla puszczańskich nadleśnictw, które domagają się zgody na usuwanie drzew z rezerwatów Puszczy Białowieskiej” – pisze Bohdan. W całości dostępne są również artykuły „Goryczkowa na celowniku PKL-u” Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka oraz artykuł „Spór o GMO” Radosława Szymczuka.

W marcowym numerze DZ znajdują się ponadto:

  • artykuł „Nowe spojrzenie na kornika w rezerwatach Puszczy Białowieskiej” Adama Bohdana
  • artykuł „Zbiornika Kąty-Myscowa kolejna odsłona” Ryszarda Babiasza
  • artykuł „Strategia ochrony korytarzy ekologicznych dla dziko żyjących zwierząt w Karpatach” Rafała Kurka
  • artykuł „Ochrona przyrody w Republice Czeskiej. Chronione obszary krajobrazowe” Andrzeja Ginalskiego
  • „Żyjemy w ciele dzikiego zwierzęcia” wywiad z Garym Snyderem
  • „Odrobina szczęścia” felieton Juraja Lukáča
  • „Czym jest równowaga?” felieton Rysia Kulika
  • artykuł „Białoruś z nieba” Krzysztofa Wojciechowskiego
  • Wieści z kraju
  • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Czas inżynierii w Puszczy Białowieskiej 2016

Puszcza Białowieska