Miesięcznik Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książeczkę Bogdana Dudki „Bubuś Puchaczek”

DODANE: 20-4-2018

Ukazała się książeczka Bogdana Dudki „Bubuś Puchaczek” skierowana dla dzieci i dorosłych, o niezwykłej przyjaźni chłopca i sowy. Patronat medialny nad wydaniem książeczki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

„Bubuś Puchaczek” Bogdana Dudki to powieść oparta na prawdziwej historii. Pokazuje Podlasie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku.

Zafascynowany życiem ptaków chłopiec odnajduje na swojej ścieżce rannego puchacza. Mimo przeciwności, postanawia go wykarmić i wychować. Między chłopcem i sową powoli rodzi się zaufanie. Okazuje się, że człowiek i puchacz mogą być sobie bardzo bliscy. Historia przedstawia relacje dzikiej sowy ze zwierzętami gospodarskimi, zdradza mnóstwo sekretów z życia sów i innych ptaków. Pięknie mówi o wartości bezinteresownej przyjaźni.

Czytelnicy podczas lektury „Bubusia Puchaczka” dowiedzą się również wiele na temat zajęć gospodarskich, architektury Podlasia, np. co to jest gont, jak wyglądają charakterystyczne dla tego regionu drewniane domy. A również jakie zmiany wywołało osuszanie łąk i regulacja rzek. A wszystko przemycone przy okazji, bez zbędnego dydaktyzmu.

Obrazek

Stronice książeczki zawierają ilustracje Andrzeja Zawadzkiego.

„Bubuś Puchaczek” to już druga książeczka, której wydaniu patronował Miesięcznik Dzikie Życie, pierwszą była „Wilczek Milczek”.

Książkę można nabyć u wydawcy Fundacji BiałaWieża

Bogdan Dudko – animator kultury, dziennikarz, poeta, miłośnik wilków. Studiował filologię polską. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor reportaży o tematyce kulturalnej i dotyczących mniejszości narodowych. Przez 20 lat był redaktorem naczelnym i animatorem Pisma Literacko-Artystycznego „Kartki”.

Miesięcznik Dzikie Życie

Patronat medialnym nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.


Fundacja Batorego
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w Działaniu.