DZIKIE ŻYCIE 11.04.2008

Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-04-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można artykuł „W sanktuarium przyrody gwiżdżą kule” autorstwa Adama Bohdana i Zenona Kruczyńskiego, którzy piszą o polowaniach w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego oraz w jego obrębie – „Dzieje się tak m.in. za sprawą dwudziestu czynnych ambon myśliwskich, postawionych omalże na granicy Białowieskiego Parku Narodowego”. Autorzy podkreślają – „Obecnie funkcjonowanie Białowieskiego Parku Narodowego doznaje poważnych zakłóceń w związku z prowadzonymi na jego terenie polowaniami, do których powodem albo pretekstem staje się zranienie zwierzęcia na terenie graniczącym bezpośrednio z obszarem BPN”.

Opisują podejmowane przez myśliwych ściganie rannych zwierząt w obszarze BPN, negatywny wpływ prowadzonych polowań na zasiedlające park narodowy gatunki stanowiące najwyższy priorytet ochrony, wskazują na konieczność wyłączenia otuliny BPN z obwodów łowieckich i w związku z tym zatwierdzenie odpowiednio niższych rocznych planów łowieckich dla obwodów łowieckich graniczących z BPN.

„W przypadku, gdy otulinę parku narodowego stanowią obwody łowieckie, egzekucja zakazu kontynuowania polowania na obszarze parku staje się praktycznie niemożliwa. Natomiast w sytuacji powołania strefy ochronnej zwierzyny łownej w otulinie BPN, dyrektor parku narodowego, jako organ właściwy zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o ochronie przyrody, będzie uprawniony, aby zapewnić ochronę zwierząt łownych w tej strefie, a tym samym pośrednio efektywną ochronę zwierząt na terenie samego parku. I dopiero wtedy w BPN, w którym teoretycznie polować nie wolno, przestaną gwizdać kule” – piszą Bohdan i Kruczyński.

W całości dostępne są również artykuły „Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM)” podpisane przez prof. dr. hab. Zbigniewa Mirka, Przewodniczącego Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz artykuł „Olimp” Ryszarda Kulika.

W kwietniowym numerze DZ znajdują się ponadto

 • artykuł „Dzikie życie po Czarnobylu” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Maszyny w służbie przyrody” wywiad z Maciejem Frettem i Arkadiuszem Bagińskim z zespołu Job Karma
 • tekst „Radioaktywna karma” Grzegorza Bożka
 • tekst „Filmy o Zonie” Grzegorza Bożka
 • artykuł „Pierwszy sukces w Beskidzie Sądeckim” Grzegorza Bożka
 • artykuł „Ochrona przyrody w Republice Czeskiej. Natura 2000” Andrzeja Ginalskiego
 • artykuł „Kto obroni Ziemię? Wspomnienie o dr. Janezu Drnovseku” Alberta Rubachy
 • felieton „Jak przeżyć w dzikiej przyrodzie” Juraja Lukáča
 • tekst „Podróż po południowo-wszchodniej Azji” Mohammada Tajerana
 • felieton „Czym jest kontrola?” Ryszarda Kulika
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Zenon Kruczyński o polowaniu