DZIKIE ŻYCIE 08.05.2008

Majowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-05-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można wywiad z Zenonem Kruczyńskim „Polowanie na najgrubszą zwierzynę”, wieloletnim myśliwym, który przestał polować w wieku dojrzałym, a który jest autorem właśnie wydawanej książki „Farba znaczy krew”. Książka pokazuje od wewnątrz świat samych myśliwych i ich los. W pierwszej części znajdują refleksje i historia własnego życia autora książki.

Piszę on np. o najważniejszym polowaniu w swoim życiu:Lipiec, najważniejsze polowanie w życiu. Wieczór, jasno. Zobaczyłem dwie sarenki w niskim owsie. Patrzyłem na nie z przyjemnością, skryty za drzewem. I nagle z żyta obok wybiegają dwa psy i pędzą prosto na nie. Pierwszy raz w życiu strzeliłem do psa. Raz i drugi. Poczułem swoje ciało, ważyło tonę. Powiedziałem do kolegi, z którym polowaliśmy razem tego dnia: >Ja już nie będę polował. Zawieź mnie do domu<. Nie zaprotestował. Wreszcie zobaczyłem wszystko. Całym sobą poczułem, jak strasznie dużo cierpienia zadałem innym istotom. Z najgłębszych źródeł we mnie usłyszałem – nie zabijaj. Nie rób tego. Bezgłośne, mocne – nie!

W książce znalazły się ponadto rozmowy z nauczycielem zen sensei Sunyą Kjolhede, dyrektorem Rainforest Information Centre w Lismore w Australii – Ruth Rosenhek, ze specjalistą w dziedzinie uzależnień – Anną Dodziuk, z żonami czynnych myśliwych – Małgorzatą Grabarczyk i Małgorzatą Szczygieł-Reutt, z lekarzem weterynarii pracującym od dwudziestu lat w klinice w Sztokholmie – Bożeną Montwiłł, z Łowczym Wojewódzkim – Piotrem Ławrynowiczem oraz z psychologiem Wojciechem Eichelbergerem. Zenon Kruczyński mówi o współczesnym myślistwie, mitach myśliwskich, kulturze łowieckiej, cierpieniu zwierząt oraz o swojej działalności na rzecz ochrony przyrody od czasu, gdy przestał polować.

W całości dostępne są również artykuły „Trwa walka o białowieskie rezerwaty” Adama Bohdana na temat usuwania świerków z rezerwatów Puszczy Białowieskiej oraz „Droga ucieczki, czyli co korytarze ekologiczne mają wspólnego z efektem cieplarnianym” Aliny Gerlée.

W majowym numerze DZ znajdują się ponadto:

 • „Być ze spokojem w sercu” Grzegorza Bożka
 • artykuł „Ochrona wilków na Ukrainie: Zagadnienia moralne i problemy prawne” Władimira Borejko
 • „Program Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków”
 • recenzja książki „Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej” Radosława Szymczuka
 • „Manifest Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków”
 • „Ciężki los żubra” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • „Kłusownictwo na naszych wodach” Tomasza Procia
 • artykuł „Cześć dla życia. Jej znaczenie w ochronie środowiska i uwarunkowania kulturowe” dr. Marcina Howańca
 • felieton Ryszarda Kulika „Dlaczego ludzie polują?”
 • felieton Juraja Lukáča „Jodła”
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Zenon Kruczyński o polowaniu