DZIKIE ŻYCIE 15.04.2019

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę Joanny Czerwik-Marcinkowskiej „Algologia. Praktyczny przewodnik

algologia

Ukazała się książka Joanny Czerwik-Marcinkowskiej „Algologia. Praktyczny przewodnik”, prezentująca najczęściej spotykane glony i sinice w różnego rodzaju biotopach wodnych. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Publikacja autorstwa Joanny Czerwik-Marcinkowskiej zawiera zwięzłe opisy taksonomiczne i ekologiczne glonów i sinic w biotopach wodnych (np. w źródłach, strumieniach, potokach, rzekach, stawach, zbiornikach retencyjnych). W przewodniku zaprezentowano szeroki wachlarz gatunków glonów i sinic, tak aby korzystający mogli dokonać swobodnego wyboru w zależności od dostępności materiału algologicznego oraz aktualnie realizowanych celów badawczych lub dydaktycznych. Publikacja zawiera rysunki i fotografie omawianych gatunków, w celu lepszego poznania ich budowy.

Książka może być pomocna nie tylko dla algologów, ale także dla szerszej grupy biologów i ekologów, studentów i pracowników uniwersytetów, politechnik oraz pracowników WIOŚ.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Naukowym PWN pisząc na adres pwn@pwn.com.pl

Zamów w Wydawnictwie PWN

Joanna Czerwik-Marcinkowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; wicedyrektor Instytutu Biologii UJK w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot korzysta z dotacji instytucjonalnej w ramach programu Demokracja w Działaniu.