DZIKIE ŻYCIE 12.07.2008

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-07-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można m.in. artykuł „Lubań do zniszczenia” Grzegorza Bożka o zakusach włodarzy gminy Krościenko nad Dunajcem, którzy przystąpili do działań mających na celu wybudowanie kolejki i  tras narciarskich w paśmie Lubania. Jak pisze autor „Przez Lubań przebiega Główny Karpacki Korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, biegnący od  Bieszczadów po Beskid Śląski”. W obronie Lubania stanęli przyrodnicy i  ekolodzy – „Głos środowisk przyrodniczych i ekologicznych jednoznaczny – ten teren należy ochronić i nie dopuścić do powstania tak dużego obiektu turystyki masowej”. Bożek przywołuje przykład chybionej inwestycji narciarskiej na  górze Chełm nad Myślenicami, gdzie warunki termiczne w sezonie zimowym sprawiały, że kolejni zarządzający rezygnowali z prowadzenia ośrodka, zaś zniszczenia przyrody przez duży ośrodek sportów zimowych nie pozwoliły zrealizować koncepcji Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego. Artykuł relacjonuje również przebieg konferencji „Lubań – Przyrodniczo-Kulturowe Dziedzictwo Świata – Przyszłość Turystyczna Regionu?”, która odbyła się w  Krakowie 19 czerwca br.

W całości ponadto artykuł „Debata o korniku w Puszczy” Adama Bohdana i Rafała Dziemińskiego, w którym autorzy piszą o zorganizowanym przez RDLP Białystok seminarium „Zasady postępowania w drzewostanach gospodarczych i ochronnych Puszczy Białowieskiej zagrożonych przez korniki”, mającym na celu przekonanie ministra środowiska, że jego zgoda na kontynuację dotychczasowej eksploatacji rezerwatów Puszczy Białowieskiej stanowi warunek ochrony puszczy przed rzekomo największym jej wrogiem – kornikiem drukarzem oraz artykuł „Drastyczny eksperyment profesora Sokołowskiego”autorstwa Adama Bohdana o nowych faktach dotyczących wycinki 190 dębów z rezerwatu Puszczy Knyszyńskiej – Starodrzew Szyndzielski.

W lipcowo-sierpniowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Skok o tyczce”
 • artykuł „Olimpiada w Państwie Środka” Radosława Szymczuka
 • wywiad „Chiny z historycznej perspektywy” z dr hab. Krzysztofem Gawlikowskim
 • wywiad „Ochronić pustkę” z Bogdanem Brachą
 • recenzja „Orkiestra jak Łemkowszczyzna” Grzegorza Bożka
 • tekst „Zachować dolinę” Grzegorza Bożka
 • artykuł „Światowe bezpieczeństwo żywnościowe” Stanisława Jaromi
 • artykuł „Tułaczka po Państwie Środka” Ryszarda Kulika
 • felieton Ryszarda Kulika „O co chodzi w sporcie?”
 • felieton Juraja Lukáča „Czy pies potrafi myśleć? Skukam z pewnością”
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.