DZIKIE ŻYCIE 07.12.2019

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę Andrzeja Górniaka i Zdzisława Kajaka „Hydrobiologia. Limnologia”

hydrobiologia-limnologia

Ukazała się książka Andrzeja Górniaka i Zdzisława Kajaka „Hydrobiologia. Limnologia”, prezentująca aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Publikacja autorstwa Andrzeja Górniaka i Zdzisława Kajaka „Hydrobiologia. Limnologia” prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, żyjących tam organizmach oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi.

Zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, skład chemiczny i preferencjach siedliskowych organizmów wodnych od wirusów po kręgowce wodne. Publikacja wyjaśnia jak funkcjonują jeziora, rzeki, źródła, zbiorniki, kanały, dlaczego i jak się zmieniają w czasie i przestrzeni oraz jakie działania można podejmować aby zapobiec degradacji jakości wód i stanu ekologicznego ekosystemów wodnych. Współcześnie podlegają one także zmianom na skutek globalnych zmian klimatycznych, których charakter jest zaprezentowany na końcu. Nowością w publikacji jest prezentacja zakresu i typów świadczonych usług ekologicznych ekosystemów wodnych.

Podręcznik skierowany jest do wszystkich uczących się, studiujących, hobbystów i praktyków zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o funkcjonowaniu hydrosfery, biologii wód.

Aż ponad 450 stron!

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Naukowym PWN pisząc na adres pwn@pwn.com.pl.

Zamów w Wydawnictwie PWN

Zdzisław Kajak (1929-2002) – polski hydrobiolog, naukowiec, nauczyciel akademicki i organizator, profesor. Był związany z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Ekologii PAN, Uniwersytetem w Białymstoku.

Andrzej Górniak – pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii. Zajmuje się biologią wód, meteorologią i klimatologią, hydrologią, gleboznawstwem, biogeochemią i ochroną środowiska. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, członek rad naukowych kilku polskich parków narodowych.

Pilsko

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie