Miesięcznik Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę Bronisława Cymborowskiego „Zegary biologiczne”

DODANE: 18-3-2020

zegary-biologiczne-bronislaw-cymborowski-kadr

Polecamy książka Bronisława Cymborowskiego Zegary biologiczne” poświęcona rytmom biologicznym. Patronat medialny nad wydaniem książki objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Publikacja autorstwa Bronisława Cymborowskiego „Zegary biologiczne” jest poświęcona rytmom biologicznym oraz endogennym mechanizmom je regulującym – czyli zegarom biologicznym. Powstała w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie, przede wszystkim przyrodników i biologów, ale także osób zajmujących się naukami medycznymi: rytmy biologiczne a zdrowie człowieka. O tym, że badania nad rytmami biologicznymi i mechanizmami zegara je kontrolującymi nieprzerwanie stanowiły i stanowią bardzo ważny dział nauk biologicznych, świadczy Nagroda Nobla przyznana w 2017 roku trzem badaczom amerykańskim.

Uaktualnione wydanie publikacji omawiającej rytmy i zegary biologiczne. Wyjaśnienia i opisuje mechanizmy kontrolujące rytmy okołodobowe u organizmów. Wyjaśnia, jak rośliny, zwierzęta i ludzie przystosowują się do rytmów dobowych wyznaczanych przez obrót Ziemi dookoła własnej osi.

Publikacja skierowana jest do studentów biologii, weterynarii i medycyny.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Naukowym PWN pisząc na adres pwn@pwn.com.pl.

Zamów w Wydawnictwie PWN

Bronisław Cymborowski – prof. zw. Dr hab. profesor emerytowany, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.