Miesięcznik Dzikie Życie

Październikowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 5-10-2008

2008-10-okl-dz.jpg

W środku m.in.: artykuł „Przekopać czy nie?” Szymona Bzomy na temat planu projektu „Przekop Mierzei Wiślanej”, który jest jednym z najbardziej kosztownych planowanych inwestycji w infrastrukturę związaną z morzem. Artykuł jest swoistą recenzją dokumentu „Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną”. Znamienne jest, że jak pisze autor „Jednym z celów studium była rzekomo inwentaryzacja istniejącej przyrody wraz z oceną jej wartości. Niczego takiego jak „inwentaryzacja” ani nie wykonano, ani nie zaplanowano”. Autor pisze „W mojej ocenie, miliard złotych można wydać sensowniej…”.

W całości dostępne są również artykuły „Tałty to nie Rospuda” Roberta Chwiałkowskiego o budowie drogi krajowej nr 16 pomiędzy Mrągowem a Ełkiem, przechodzącej przez sam środek Mazur oraz felieton „Zbudować dom” Janusza Korbela, powracającego na łamy Dzikiego Życia po 7 latach przerwy.

W październikowym numerze DŻ ponadto:

  • artykuł „Spiętrzony kłopot Królowej” Radosława Szymczuka
  • wywiad „Spotkanie z Wisłą” z Przemkiem Paskiem
  • artykuł „Ostatnie ogniwo” Adama Bohdana i Rafała Dziemińskiego
  • artykuł „Pod kołami giną wilki w Puszczy Białowieskiej” Adama Bohdana
  • artykuł „Kwalifikowanie w procedurze OOŚ – merytoryczne czy uznaniowe?” Krzysztofa Okrasińskiego
  • tekst „Zajeżowa (Tacy jesteśmy delikatni)” Ryszarda Kulika
  • felieton Ryszarda Kulika „Czym jest proces (naturalny)? Z dedykacją dla korników, dzikich rzek i umęczonych leśników”
  • felieton Juraja Lukáča „Miłość w przyrodzie”
  • Wieści z kraju
  • Wieści ze świata

Wszystkie artykuły dostępne w wersji papierowej miesięcznika. Zachęcamy do sięgnięcia po jego prenumeratę!

Logo miesięcznika Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.