DZIKIE ŻYCIE 10.05.2021

Ladislav Miko w 68 spotkaniu Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach

kme-ladislav-miko-kadr

11 maja 2021 r. on-line odbędzie się 68 spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego gościem będzie prof. Ladislav Miko, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Słowacji od 2018 r., czeski biolog i uznany akarolog. Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Termin: 11 maja (wtorek), godz. 17:30
Miejsce: Spotkanie on-line (w języku angielskim) na fanpage’u KME  i YouTube 

Temat spotkania: „Czy poradzimy sobie z naprawą naszego świata?” („Can we fix our world?”)

„Chociaż zdrowie gleby wiąże się ze składowaniem CO2 i łagodzeniem zmian klimatu, a jego degradacja stanowi około 20-30% problemu związanego ze zmianami klimatu, nadal nie mamy pełnych informacji na temat biomasy w glebie. Jej znaczenie nie zostało jeszcze dostatecznie określone. Podejmuje się inne działania w celu przeciwdziałania źródłom zmian klimatycznych, ale zaniedbuje się glebę. Właściwe gospodarowanie glebą może sprawić, że będzie ona doskonałym pochłaniaczem dwutlenku węgla” 

Prof. Ladislav Miko – były minister środowiska Republiki Czeskiej (2009, 2002-2005 – wiceminister); przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w Komisji Europejskiej (2005-2018). Prof. Miko to Dyrektor ds. Przyrody w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej (2005-2009). Na tym stanowisku odpowiadał za prace w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej, rolnictwa, gleb i lasów. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. łańcucha żywnościowego w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (2011-2018). Jego portfolio obejmuje kwestie bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, w tym zdrowie roślin i zwierząt, pestycydy, biotechnologia, higiena żywności, odżywianie i zrównoważony rozwój żywności. Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Karola i Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze, profesor gościnny Uniwersytetu w Antwerpii. Założyciel Partii Zielonych w Słowacji.

Rozmowę z gościem KME poprowadzą: prof. Piotr Skubała oraz dr Ryszard Kulik.

Organizatorzy: prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski), dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot).

Patronat nad spotkaniem objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Karolina Kuszlewicz o prawach zwierząt

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Nasza Puszcza jest światowa, 2017