Miesięcznik Dzikie Życie

VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

DODANE: 21-9-2021

zanieczyszczenie-swietlne-konferencja-2021

24-25 września 2021 r. w Łodzi odbędzie się szósta w Polsce konferencja na temat problemów wpływu sztucznego oświetlenia nocnego na środowisko naturalne, w tym na człowieka. Patronat medialnym nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Strona konferencji: noc.edu.pl

Celem konferencji szukanie rozwiązań dla problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Konferencja jest miejscem spotkań, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • wpływ sztucznego oświetlenia nocnego na funkcjonowanie organizmów żywych,
 • oddziaływanie nocnego oświetlenia na psychikę i fizjologię człowieka,
 • skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
 • obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
 • rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
 • prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
 • strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
 • funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
 • ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
 • ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
 • ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
 • społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Problem zanieczyszczenia świetlnego był poruszany w Miesięczniku Dzikie Życie:

Konferencja tegoroczna odbędzie się w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji jest: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Patronat medialnym nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Obrazek

Zimowa noc w Krakowie. Fot. Tomasz Ściężor