Miesięcznik Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie zaprasza na konferencję naukową „Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”

DODANE: 21-10-2021

korzenie-2021-kadr

23 października 2021 roku w Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji odbędzie konferencja naukowa „Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”. Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Konferencja naukowa „Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich” poświęcona jest problematyce badań i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dwóch najważniejszych obiektów chronionych w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu i obiektowi światowego dziedzictwa UNESCO Krzemionki. Oba te obszary są także częścią krajowej sieci Natura 2000. Oba zostały uznane za Pomnik Historii i każdy z nich objęty jest ochrona Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zarówno ŚPN, jak i Krzemionki to obiekty o randze międzynarodowej, a jednocześnie przeżywające głęboki kryzys ochrony swoich wartości.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań naukowych, zaprezentowanie stanu wiedzy, problemów ochrony, statusu prawnego i możliwości ich skutecznej ochrony.

W konferencji można wziąć udział osobiście lub poprzez platformę streamingową, do której link pojawi się na stronie konferencji na dzień przed jej rozpoczęciem.

Więcej o konferencji: konferencjamost.pl

Program:

23.10.2021, sobota, godz.: 10:00-19:00

 • Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. Założenia i rezultaty, mgr Dominik Włudyga 10:15-11:00
 • Wybrane aspekty prawne postępowania w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego, mgr Rafał Gadowski 11:15-12:00
 • Charakterystyka geologiczna Łyśca i Krzemionek – słynnych geostanowisk w Górach Świętokrzyskich, dr Zbigniew Złonkiewicz 12:30-13:15
 • Próba określenia znaczenia zabytków archeologicznych dla obecnego statusu Łyśca/ Łysej Góry/ Świętego Krzyża, dr Andrzej Przychodni 13:30-14:15
 • Wartości przyrodnicze szczytowej partii Łyśca w świetle najnowszych badań, mgr Łukasz Misiuna 14:30-15:15
 • Krzemionkowski Region Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego. Walory poznawcze i aktualna ochrona, dr Szymon Modzelewski 15:30-16:15
 • 17:00-18:30 Panel dyskusyjny

Sesja posterowa:

 • Chrząszcze szczytowej partii Łyśca w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Andrzej Melke, Mateusz Sapieja, Łukasz Misiuna
 • Zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt Łyśca, Łukasz Misiuna
 • Nietoperze zimujące w kopalniach neolitycznych Krzemionek, Łukasz Misiuna
 • Problemy zachowania integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łyścu, Dominik Włudyga, Łukasz Misiuna
 • Rola grzybów wielkoowocnikowych (mackromycetes) w ochronie świętokrzyskich ekosystemów, Piotr Chachuła, Andrzej Melke, Mateusz Sapieja, Łukasz Misiuna

Konferencja jest podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu „Korzenie. Projekt ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich”.

Projekt poświęcony jest ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz światowego obiektu UNESCO –Krzemionki. Projekt dofinansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Obrazek