DZIKIE ŻYCIE 23.12.2021

Miesięcznik Dzikie Życie poleca książkę „Zielona inkluzja czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce” Joanny Godawy

zielona-inkluzja-kadr

Ukazała się książka Joanny Godawy „Zielona inkluzja czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce”, która porusza temat deficytu kontaktu człowieka z przyrodą. Patronat nad książką objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Książka „Zielona inkluzja czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce” Joanny Godawy stanowi polską, naukową odpowiedź na bestsellery literatury światowej o tematyce ekologicznej, poruszające temat deficytu kontaktu człowieka z przyrodą oraz jego wykluczenia z natury, ale także promujące naukę w terenie oraz pedagogikę przeżyć.

Powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na relację współczesnego człowieka ze światem natury będącym dla niego domem, miejscem oswojonym i ważnym międzypokoleniowo. Tematyka poruszana w monografii jest szczególnie istotna w dobie światowego kryzysu ekologicznego, który dotyka i dotyczy każdego z nas. Czytelnikom i czytelniczkom, którym przypadły do gustu książki Richarda Louva czy Scotta D. Sampsona zdecydowanie powinni sięgnąć po „Zieloną inkluzję…”.

Książka Godawa wyróżnia się na polskim rynku wydawniczym zestawianiem teorii związanej ze zrównoważonym rozwojem, leśną terapią, pedagogiką przeżyć, nauką w terenie (outdoor education) z autorskim projektem leśnej bajki, niezwykle pomocnej w procesie oswajania dzieci i projektowania działań w przestrzeni natury. Autorka monografii zaproponowała trójfazowy model procesu inkluzji/powrotu człowieka do natury, opierający się na antropologicznej koncepcji Arnolda van Gennepa. Jak zauważa badaczka, jedną z dróg prowadzących do inkluzji człowieka z naturą są działania ukierunkowane na pracę, naukę i rozwój człowieka w bliskim kontakcie z przyrodą. Książka jest istotna również w kontekście pandemii, ponieważ zwrócono w niej uwagę na związek działań realizowanych w przestrzeni przyrody ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka.

W monografii została zamieszczona egzemplifikacja bajki leśnej, będąca zaproszeniem do działań o charakterze rozwojowo-edukacyjnym w bliskości i poszanowaniu natury.

Książka przeznaczona jest dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukatorów leśnych, leśników, pedagogów i psychologów oraz  studentów.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego

Joanna Godawa – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, arteterapeutka, autorka bajek i opowiadań terapeutycznych, propagatorka wsparcia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną za pomocą sztuk wizualnych, bada zagadnienia związane z kontaktem człowieka z naturą, edukacją w bliskości przyrody, pedagogiką lasu, liminalnością, rytuałami przejścia oraz zjawiska związane z przekraczaniem progów edukacji szkolnej. Autorka ponad 30 publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Fascynatka pedagogiki przygody i outdoor education. Prowadzi Dziecięcy Klub Książki.

Muszą zostać w Ziemi

Zgromadzenie Wszystkich Istot