DZIKIE ŻYCIE 08.03.2006

Marcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2006-03-marzec2006-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy, marcowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • tekst „Burmistrz na zagrodzie – równy...” autorstwa Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka, którzy opisują sytuację w Tatrach w związku z planami przebudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch i problemy dotyczące sporządzenia przez inwestora – Polskie Koleje Linowe raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. W ub.r. PKL pisał do Urzędu Miasta Zakopane, że nie ma potrzeby go sporządzać. Tymczasem problem pominięcia takiej oceny może Polskę drogo kosztować, choćby wysokie kary pieniężne od Komisji Europejskiej. Piszą o tym w swoim apelu do Ministra Środowiska profesorowie, którzy skierowali do niego apel, domagając się uruchomienia procedur administracyjnych, nakładających na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji przebudowy kolei linowej „Kuźnice – Kasprowy Wierch”. „Nie da się ukryć, iż przebudowa kolei linowej „Kuźnice – Kasprowy Wierch”, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 3 POŚ, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Warto zwrócić uwagę na ustawowe określenie – „mogących”. To, czy faktycznie będzie znacząco oddziaływać czy też nie, powinno, zgodnie z POŚ, być przedmiotem oceny, której niezbędnym elementem jest raport oceny oddziaływania na środowisko” – czytamy;
 • apel „Naukowcy w obronie Tatr”, który skierowany został do Ministra Środowiska, w sprawie nałożenia na inwestora PKL obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Pod apelem podpisało się 79 profesorów;
 • wywiad „Tatry są bezcennym darem” z prof. Zbigniewem Mirkiem na temat obecnej sytuacji w Tatrach i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie kolei linowej na Kasprowy Wierch. Profesor mówi: „dwukrotne zwiększenie liczby turystów w jakimś obszarze wcale nie musi oznaczać li tylko podwojenia zniszczeń. W takich razach zadziałać może „prawo lawiny”, gdzie skutek jest nieproporcjonalnie większy od tego, jakiego można by się spodziewać na podstawie zwiększenia natężenia czynnika. Na tego typu problemy powinien odpowiedzieć raport, który – mamy nadzieję – zostanie sporządzony i przyniesie rzetelną ocenę oddziaływań na środowisko”;
 • tekst „Ochrona przyrody jest kulturą” autorstwa Profesora Zbigniewa Mirka, który powstał z okazji odsłonięcia w Białowieskim Parku Narodowym tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Januszowi B. Falińskiemu. Profesor pisze: „Związek ze środowiskiem dotyczy jednak nie tylko życia biologicznego, ale i życia duchowego. [...] w obcowaniu z dziką przyrodą poznajemy w sposób głęboki także siebie, i to nie tylko jako byt biologiczny, ale przede wszystkim jako byt duchowy. Pośród dzikiej przyrody znajdujemy odpowiedzi nie tylko na pytania o życie przyrody, o życie biologiczne, ale także odpowiedzi na pytania o najgłębszy sens życia człowieka i wszelkiego stworzenia”. Niezwykle ujmujący tekst, na temat relacji człowieka z przyrodą, nie sposób nie przytoczyć jeszcze jednego zdania z tego artykułu: „Człowiek bowiem, aby odnaleźć i zrozumieć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą”;
 • tekst „Na Pilsku zmiany - „ósemka” znów działa” Radosława Ślusarczyka na temat dalszego łamania prawa przez Gliwicką Agencję Turystyczną na Pilsku. Agencja wciąż gospodaruje na nielegalnym wyciągu nr 8, który miał zostać rozebrany do końca 2005 roku. „>Dzieje się to przy milczącej zgodzie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu. Czyżby nartobiznes był ponad prawem?” – pisze Ślusarczyk;
 • tekst „Orzeł przedni w polskich Karpatach” autorstwa Mariana Stója. Na szczególną uwagę zasługują uwagi autora o zagrożeniach i prognozach dla orła przedniego. Najpoważniejszym zagrożeniem dla jego populacji w polskich Karpatach jest zalesianie łowisk, postępująca sukcesja na łąkach i pastwiskach, niepokojenie ptaków i kłusownictwo. Na szczęście, jak pisze Stój – „Prognozy co do liczebności orłów przednich na przyszłość są jednak dość obiecujące”. Tekst zawiera sporą dawkę danych statystycznych z badań prowadzonym w ostatnich latach nad populacją orłów;
 • tekst „Elektrownie wiatrowe – tak czy nie?” Łukasza Łuczaja, w którym autor opisuje zarówno znaczne zalety, jak i pewne wady elektrowni wiatrowych, szczególnie w kontekście planowanych obecnie inwestycji na przedpolu Beskidu Niskiego, któremu grozi zepsucie wizualnych wartości krajobrazu. Negatywne oddziaływanie wiatraków dotyczy również zagrożenia, które stwarzają one dla ptaków. Artykuł zawiera sporo przykładów z zagranicy;
 • tekst „Czerwone światło dla Jurajskiego Parku Narodowego” Damiana Czechowskiego. Jak pisze autor „Obecnie wydaje się, że wraz ze zmianą rządu oraz odwołaniem ze stanowiska Głównego Konserwatora Przyrody prof. Zbigniewa Witkowskiego, dla Parku zapaliło się ponownie czerwone światło”. Problemem jest m.in. fakt iż obecnie istnieje jedynie dokumentacja naukowa do projektu utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego, nie powstał natomiast projekt, który jest niezbędny przy realizacji tego typu zadania;
 • wywiad „Coraz trudniej chronić przyrodę” z Aleksandrą Korolewą i Władimirem Sliwiakiem, aktywistami kaliningradzkiej grupy "Ekozaszczita”. Wywiad prezentuje złożoność problematyki ochrony środowiska przyrodniczego na przykładzie działań jednej z rosyjskich organizacji ekologicznych i jej problemów. „Gdy trzy lata temu wytoczyliśmy proces koncernowi paliwowemu Łukoil, to zaczął się on od tego, że zakomunikowano nam w sądzie, iż w Rosji prawo ekologiczne nie istnieje”. Według Władimira Sliwiaka – „największym zagrożeniem dla przyrody naszego rejonu jest wydobycie ropy na Morzu Bałtyckim. Każdy, nawet najmniejszy wyciek ropy może spowodować ogromne zniszczenia bardzo cennej i unikalnej przyrody bałtyckiej. Ogromnym zagrożeniem w tym względzie jest działalność koncernu Łukoil, która buduje platformy wiertnicze na Morzu Bałtyckim”
 • tekst „Klin – ostatnia runda?” Krzysztofa Okrasińskiego o sytuacji góry Klin w Górach Kamiennych w okolicach Rybnicy Leśnej pod Wałbrzychem, gdzie od 2003 roku ekolodzy protestują przeciwko lokalizacji kopalni melafiru, która położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Artykuł akcentuje też negatywny rodzaj oddziaływania na tereny zamieszkane przez ludzi we wsi Rybnica Leśna i jednej z dzielnic Wałbrzycha, przez które musiałby być organizowany transport urobku. Skalę problemu powiększa fakt, że cały zagrożony teren znajduje się w obszarze Natury 2000;
  list otwarty prof. dr hab. Simony Kossak, Przewodniczącej Rady Naukowej Białowieskiego PN, do redaktora naczelnego miesięcznika Dzikie Życie Radosława Szymczuka w sprawie treści artykułu „Przeciw Puszczy” zamieszczonego na łamach DŻ w grudniu 2005 roku;
 • teksty napisane na prośbę redakcji DŻ o ocenę sytuacji w Puszczy Białowieskiej – pierwszy autorstwa prof. dr. hab. Ludwika Tomiałojcia, drugi – dr. inż. Bogdana Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW;
 • recenzje dwóch książek : Michała Chomiuka „Dziwy spod strzechy i wierzbowej dziupli” i Jana „Jano” Dareckiego „Solina”. Autorzy obu tych pozycji znani są czytelnikom DŻ. Pierwszy z nich, Michał Chomiuk, od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz ochrony enklawy dzikiej przyrody „Las Bankowy” oraz Doliny Dolnego Wieprza, drugi – Jano, to bieszczadzki pustelnik, od wielu lat zajmujący się fotografią dzikiej przyrody. Książka Chomiuka to zapis różnorodnych opowieści, legend, podań i wspomnień zasłyszanych we wsiach w okolicach Michowa, album Dareckiego to fotograficzna podróż po okolicach związanych z „bieszczadzkim morzem”;
 • tekst Bogdana Ogrodnika „Czucie” , kolejny felieton pisany w ramach kolumny „Słownik ekofilozofa”, w której autor, na co dzień pracujący w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, opisuje filozofię i jej związki z przyrodą. Tym razem tematem głównym jest „czucie” – „istnieć to znaczy czuć inne istnienia, to znaczy być czującym organizmem – być czującą istotą”;
 • tekst Grzegorz Czerwińskiego „W nieskończonych „Ogrodach Wschodu” Selima Chazbijewicza”. W kolumnie „Literatura o człowieku i przyrodzie”, tym razem poznajemy twórczość polskiego Tatara, muzułmanina, opisującego motyw „ogrodu”, który ściśle wiąże się z mitem wygnania, w którym człowiek pełni rolę wiecznego wędrowca, tułacza przemierzającego wrogą przestrzeń;
 • felieton Ryszarda Kulika „Co się musi stać, aby człowiek zmienił swoje podejście do przyrody?” – (druga część rozważań), na temat sytuacji współczesnego człowieka. Autor proponuje czytelnikowi 10 kroków dla Natury, będących propozycją do pracy nad własnym uzależnieniem, które jest niszczące dla przyrody;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Pilsko

Pilsko, 1995-1996