Miesięcznik Dzikie Życie

Marcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

DODANE: 3-3-2009

2009-03-okl-dz.jpg

W środku m.in. artykuł „Edukacja ekologiczna kontra bytomskie nietoperze” Iwony Kukowki i Radosława Ślusarczyka o unikatowym w skali świata systemie pokopalnianych chodników na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór, gdzie znajduje się jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce, a który od 2004 roku poddawany jest bardzo silnej presji inwestycyjnej. Za tymi działaniami stoją deweloperzy – Firma Expedite oraz ośrodek Dolomity Sportowa Dolina, na tym terenie działa także powiązane z inwestorami ekologiczne stowarzyszenie. Autorzy piszą wprost „Nietrudne do odgadnięcia są prawdziwe przyczyny powstania Stowarzyszenia Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy oraz jego inicjatywy – Bytomskiej Szkoły Edukacji. Czy nie służą one po prostu nadaniu zielonego image'u inwestorom i przeforsowaniu kontrowersyjnych pomysłów na zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo? W naszej opinii nieetyczne jest wykorzystywanie dziecięcego zaufania i miłości do przyrody udając jej ochronę, a w rzeczywistości sprzyjając degradacji. Ponadto skandaliczne jest tworzenie społecznej organizacji ekologicznej przez przedsiębiorców planujących inwestycje, które mogą pogorszyć stan przyrody i wpłynąć na zimowiska chronionych nietoperzy”.

W całości dostępne są również artykuł „Jak udrożnić rezerwat” Grzegorza Bożka o regulacji rzeki Białki w rejonie rezerwatu krajobrazowego „Przełom Białki pod Krempachami”, którego przyroda została zdewastowana przez ciężki sprzęt oraz artykuł „Zagrożenia szaty roślinnej doliny Olszówki” Adama P. Kubiaka o konflikcie między ochroną przyrody a gospodarką na terenach małych nizinnych rzek na przykładzie rzeczki Olszówką, płynącą po terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej.

W marcowym numerze DŻ ponadto:

 • „Rezerwat biosfery Polesie Nadbużańskie. Część I – Walory przyrodnicze i kulturowe” Andrzeja Abramczuka
 • wywiad „Atomówka? Nie, dziękuję” z Jaremą Dubielem
 • „O potrzebie rozwagi i umiarkowania” prof. Ludwika Tomiałojcia
 • „Może być tylko gorzej” Ryszarda Kulika
 • felieton „Krajobraz” Janusza Korbela
 • tekst Białowieskiej deklaracji krajobrazowej
 • „Pogórze Przemyskie” Ryszarda Kulika
 • felieton „Naprawdę chcemy to wyłączyć?” Juraja Lukáča
 • felieton „Dlaczego się z nas śmieją?” Ryszarda Kulika
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata
Logo miesięcznika Dzikie Życie

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH, w sprzedaży elektronicznej w sieci e-Kiosk oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.