DZIKIE ŻYCIE 05.06.2024

Dzika przyroda najskuteczniejszą Tarczą Wschód – apelują naukowcy i przyrodnicy

Puszcza_B

Zapowiedziane przez rząd powstanie Tarczy Wschód wywołało obawy przyrodników i naukowców, którzy mówią jednym głosem: dzika przyroda, naturalnie niedostępne podmokłe i bagienne tereny, to najlepszy sojusznik w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN alarmuje w kwestii potencjalnych zniszczeń przyrodniczych i apeluje o współpracę z ekspertami i ekspertkami.

Dzika przyroda najskuteczniejszą Tarczą Wschód – apelują naukowcy i przyrodnicy

Zapowiedziane przez rząd powstanie Tarczy Wschód wywołało obawy przyrodników i naukowców, którzy mówią jednym głosem: dzika przyroda, naturalnie niedostępne podmokłe i bagienne tereny, to najlepszy sojusznik w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN alarmuje w kwestii potencjalnych zniszczeń przyrodniczych i apeluje o współpracę z ekspertami i ekspertkami.

W stanowisku opublikowanym 27 maja br. naukowcy z Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wskazują, że przyroda może być znakomitym sojusznikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa Polkom i Polakom:

Chcemy zwrócić uwagę, że odpowiednie zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w rejonach przygranicznych niesie duży potencjał istotnego zabezpieczenia granicy państwa i zredukowania zagrożenia ze strony agresji o charakterze militarnym, przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet wzmocnieniu walorów środowiskowych i przyrodniczych tych terenów. Podniesienie poziomu wód gruntowych, poszerzenie rozlewisk rzek, odtwarzanie naturalnych mokradeł, czy zalesianie i renaturalizacja przekształconych środowisk leśnych to rozwiązania, które mogą stanowić istotną barierę dla agresji militarnej

– ze stanowiska Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

W pełni popieramy apel naukowców. Zarówno tocząca się wojna w Ukrainie, jak i historia innych militarnych konfliktów, pokazały wielokrotnie, że dzika przyroda, podmokłe, bagienne tereny potrafią skutecznie zatrzymać agresję. Dodatkowo, poza wzmocnieniem bezpieczeństwa narodowego, rozwiązania wspierające zachowanie dzikich obszarów i renaturalizację terenów leśnych poddawanych dotąd działaniom gospodarki leśnej, pomogą wypełniać zobowiązania Polski w kwestii ochrony bioróżnorodności. Ta strategia zdecydowanie zmniejszyłaby koszty powstania Tarczy Wschód 

– komentuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

O poważnym i bardzo negatywnym wpływie obecnej zapory mówili już w marcu przedstawiciele UNESCO, podczas połączonej Misja Kontrolnej UNESCO i IUCN. Kolejne ingerencje i budowa dodatkowej infrastruktury nie tylko będzie miała tragiczne konsekwencje przyrodnicze, ale również będzie złamaniem unijnych dyrektyw. Negatywny wpływ na uniwersalną wartość przyrodniczą Puszczy to także poważne ryzyko wpisania Puszczy Białowieskiej na listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w zagrożeniu, a w kolejnym kroku wykreślenie z listy UNESCO.

Rząd PiS, budując mur na granicy polsko-białoruskiej, nie konsultował się z ludźmi nauki. Nie zostały przeprowadzone żadne badania wpływu choćby na bezcenną przyrodę Puszczy Białowieskiej. Do tego, jak się okazuje, mur nie działa. Nie jest w stanie zatrzymać migrujących ludzi. Na drutach żyletkowych giną za to liczne zwierzęta. Dzielone są ekosystemy, czego konsekwencją może być choćby wymarcie populacji rysia w Puszczy. Dlatego liczymy, że tym razem nowy rząd nie popełni tego samego błędu i będzie ściśle współpracował z naukowcami i przyrodnikami 

– mówi Radosław Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl