DZIKIE ŻYCIE 03.12.2009

Grudniowo-styczniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2009-12-okl-dz.jpg

W środku m.in. artykuł „Powiększanie Natury” Radosława Szymczuka. Autor pisze o różnych losach tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce – m.in. o ostatnio przesłanej do Komisji Europejskiej liście ponad 450 nowych obszarów Natury. Według Ministerstwa Środowiska, można mówić o „zamknięciu tworzenia siedliskowej części sieci Natura 2000 w Polsce”, jednak – jak pisze Szymczuk – „według organizacji pozarządowych nie jest to zgodne z rzeczywistością. Cięcia te oznaczają, że wciąż będą istnieć pewne luki w sieci Natura 2000”. Artykuł relacjonuje jak powstawała sieć Natura 2000 w Polsce, pisze o problemach jej wdrażania oraz udziale w jej tworzeniu organizacji pozarządowych. • W artykule „Areny sportowe w parkach narodowych” Krzysztof Okrasiński pisze o zagrożeniach, jakie stwarzają dla parków narodowych zawody sportowe odbywające się na ich terenie – „Tylko w 2009 r. na terenie polskich parków narodowych odbyło się kilkadziesiąt większych zawodów sportowych, nie mówiąc o setkach pomniejszych imprez”. Szczegółowo analizuje odpowiedzi dyrekcji wszystkich górskich parków narodowych na pytania wystosowane przez Pracownię, dotyczące organizacji imprez sportowych na podległych im obszarach chronionych. • W numerze znajduje się także felieton „Dlaczego miejscowi nie chcą chronić tego, co mają u siebie?” Ryszarda Kulika – „Wielu (zbyt wielu) górali chętnie zamieniłoby Tatry na dobrze prosperujący lunapark, gdzie nowoczesny turysta może wygodnie i bezwysiłkowo doświadczyć „piękna i majestatu gór”. Puszczę Białowieską miejscowa ludność traktuje jak zwykły las gospodarczy, który przede wszystkim ma dostarczać surowca drzewnego czy leśnych płodów” – pisze Kulik.

Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety od 3 grudnia, zaś w salonikach Ruchu oraz Empiku od 9 grudnia. Zachęcamy do lektury!

W grudniowo-styczniowym DŻ ponadto:

 • „Refleksja nad Naturą 2000” Łukasza Łuczaja
 • „Ochrona przyrody – przyszedł czas na zmiany” Juraja Lukáča
 • „Puszcza Białowieska: fakty i deklaracje ministra” Adama Bohdana
 • „Największą przygodą było fotografowanie dzikiego wilka w Polsce”wywiad z Grzegorzem Leśniewskim
 • „Genocyd wilków i ich ochrona w Rosji, na Białorusi i Ukrainie” Władimira Borejki
 • „20 lat minęło” Grzegorz Bożka
 • „Czarna lista firm” Radosława Szymczuka
 • „Antymigawka” Ryszarda Kulika
 • felieton „Boży kościół” Juraja Lukáča
 • felieton „Ile krów na pastwisku?” Janusza Korbela
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem  ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Ruch oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.

Puszcza Białowieska