DZIKIE ŻYCIE 08.05.2006

Majowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2006-05-maj2006-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy, majowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • tekst „Tatry w Brukseli” autorstwa Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka, którzy podają nowe fakty dotyczące rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Końcem kwietnia br. 11 organizacji ekologicznych skierowało skargę do Komisji Europejskiej na decyzję administracji państwowej w sprawie rozbudowy kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Autorzy artykułu piszą – „Burmistrz Zakopanego, Wojewoda Małopolski i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, nie dokonali oceny „istotności wpływu na siedlisko Natury 2000. Tym samym, nie dopuszczono do wykonania raportu OOŚ”. Za wadliwą decyzją administracji stoją zyski PKL i nartobiznesu, zaś rejon Kasprowego Wierchu został po prostu skazany na zagładę;
 • tekst „Kto szybciej zadepcze szarotki?” Grzegorza Bożka, który opisuje nowe zawody sportowe jakie odbywają się na terenach parków narodowych, m.in. Tatrzańskiego PN - Puchar Polskich Parków Narodowych w narciarstwie wysokogórskim. W Tatrach areną zawodów stała się Dolina Pięciu Stawów Polskich. Grzegorz Bożek pisze – „Postawa pracowników parków narodowych powinna być daleka od popierania takich inicjatyw, jak przeprowadzanie zawodów sportowych na obszarach cennych przyrodniczo”, gdyż „sprzyjają one niekontrolowanej inwazji narciarsko-snowboardowej w TPN”;
 • tekst „Mazurski Park Krajobrazowy – plan ochrony czy plan zabudowy?”Krzysztofa A. Worobca o problemach wyprzedaży nieruchomości na terenie Mazur, o ogromnej presji na zabudowanie mazurskich jezior pod działki rekreacyjne, co skutkuje dewastacją krajobrazu i niszczeniem ostatnich dzikich zakątków. Worobiec pisze również o problemach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, któremu wojewoda uchylił plan ochrony, co skutkuje coraz większą ingerencją w teren parku oraz oddala możliwość utworzenia na tym obszarze Mazurskiego Parku Narodowego, o który zabiegał już ponad 40 lat temu m.in. profesor Władysław Szafer, a dziś wiele organizacji społecznych, przyrodników i znawców mazurskiej przyrody;
 • tekst „Karkonosze – gdzie ten kompromis?” Krzysztofa Okrasińskiego o batalii w sprawie wizji rozwoju Hali Szrenickiej, która była prowadzona między parkiem narodowym, gminą, inwestorem a przyrodnikami. Niestety, jak pisze Okrasiński, dziś jedynie Wałbrzyski Oddział Pracowni, sprzeciwia się „kompromisowej” wizji zabudowy Hali Szrenickiej. Kompromis, do którego doszły wszystkie strony sporu, pokazuje jeszcze wyraźniej, jak „wizja rozwoju regionu oparta wyłącznie o narciarstwo zjazdowe jest wizją niepełną i krótkotrwałą, zmierzającą jedynie do zagospodarowania najbardziej cennych fragmentów gór”;
 • tekst „Czeczeńska legenda”, w której można poznać historię Wilczycy, która uratowała Ziemię i dowiedzieć się dlaczego od wieków ludzie tępią wilki;
 • tekst „Mierzeja Wiślana – zapomniany i zagrożony klejnot polskiego wybrzeża Bałtyku” Mariusza Kistowskiego na temat problemów rejonu Mierzei Wiślanej, jednego z mniej znanych cennych terenów Polski. Autor prezentuje walory mierzei, najbardziej niebezpieczne dla przyrody plany zagospodarowania w gminach Stegna i Sztutowo, m.in. lokalizację ośrodków wypoczynkowych w wydmowej strefie leśnej oraz plany przekopu kanału żeglownego przez Mierzeję Wiślaną oraz wysuwa propozycje działań służących poprawie stanu przyrody mierzei;
 • wywiad „Za nami jest biologia” z Olafem Swolkieniem, prezesem Federacji Zielonych Kraków, koordynatorem kampanii na rzecz ekologicznego transportu „Tiry na tory”. Główne tematy rozmowy to: polityka transportowa w Polsce, mobilność, filozofia transportu, niszczenie przyrody i miast przez rozbudowę dróg, perspektywy rozwoju transportu na świecie i w Polsce. Swolkień opowiada się za średnią skalą w urbanizacji i poszukiwaniu harmonii, czyli próbą godzenia różnych potrzeb. Na razie jednak mówi – „ogólna tendencja jest negatywna i z dzisiejszej perspektywy, gdy myślę o swojej ulicy sprzed 20 lat, wiem, że było tu o wiele lepiej niż teraz”;
 • tekst „Góry Kamienne – testowanie przepisów czy brawura urzędników”Krzysztofa Okrasińskiego o podejmowanych przez gminę Mieroszów działaniach na rzecz lokalizacji dwóch nowych dróg, mogących przeciąć cenny obszar Gór Kamiennych. Pierwsza miałaby przebiegać przez tereny włączone do sieci Natura 2000 i Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, druga przecinałaby trudny teren górski o wysokich walorach przyrodniczych. W przypadku obu inwestycji Wałbrzyski Oddział Pracowni bierze udział jako strona w postępowaniu administracyjnym, działając na rzecz zachowania przyrody w niezmienionym stanie;
 • tekst „Bogini na sudeckich łąkach” Rafała Jakubowskiego o zagrożeniach przyrody przez plany budowy drogi z Sokołowska do Unisławia w gminie Mieroszów. Zagrożona jest m.in. sudecka odmiana rzadkiego motyla niepylak Mnemozyne oraz wiele roślin i ptaków;
 • tekst „Wilk i dzika przyroda w świadomości społecznej” Hanny Schudy o różnych postawach ludzi wobec przyrody na przykładzie stosunku człowieka do wilka. Autorka, na podstawie swoich badań, wyróżniła 4 grupy postaw wobec wilków – opiekuńczą, naturalistyczną, dominującą i ambiwalentną. Schudy, podsumowując swój artykuł, pisze „zróżnicowanie w postrzeganiu wilka może korespondować również z tym, jak w ogóle traktujemy dziką przyrodę, jakie emocje ona w nas wzbudza, co o niej wiemy i jak zachowamy się w stosunku do niej. Wilk może posłużyć jako papierek lakmusowy do zbadania nastawienia ludzi wobec dzikiej przyrody”. Tekst wzbogacony jest o dużą ilość wypowiedzi badanych osób;
 • tekst „Góra” Dagmary Stanosz o symbolice i znaczeniu góry. Autorka pisze o podziale przestrzeni na przyrodniczą i kulturową, która jest charakterystyczna dla człowieka – „człowiek jest jedynym zwierzęciem świadomie wyznaczającym granice dzikości i oswojenia” – czytamy. Góra wzbudza pokorę, kryje tajemnice, jest przestrzenią graniczną, miejscem świętym, symbolizuje wolność i niezależność;
 • tekst Juraja Lukáča „Ekologiczna olimpiada?”, pochodzący z internetowego bloga, który autor prowadzi pod adresem jurajlukac.blog.sme.sk na zaproszenie słowackiego dziennika „SME”. Tym razem Juro, lider słowackiej organizacji „Vlk”, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zakończonej olimpiady zimowej w Turynie;
 • recenzje dwóch książek – „Polityka transportowa” Olafa Swokienia i „Lasy Janowskie” pod red. Andrzeja Wediuka. W pierwszej publikacji autor próbuje odpowiedzieć na pytanie - czym jest prawdziwa polityka transportowa. W drugiej książce – o albumowym charakterze – znajdziemy sporo fotografii i starych map z terenu zachodnich fragmentów Lasów Puszczy Solskiej oraz ciekawe opisy przyrody Lasów Janowskich, historii i kultury tego regionu;
 • opowiadanie „Drzewo” autorstwa Roberta Litwińczuka będące historią jednej sosny, którą główny bohater chce wyciąć, gdyż zasłania widok w okna pokoju gościnnego;
 • felieton Ryszarda Kulika „Czym jest praca?”, w którym pisze o postrzeganiu i rozumieniu pracy przez ludzi, o tym, że „dla niektórych jest marzeniem, dla niektórych przekleństwem” oraz o tym, że praca czasem degraduje nasze człowieczeństwo. Autor dochodzi do wniosku, że „współczesny świat z jego dominującym modelem ekonomicznym nie sprzyja ani dobrej pracy, ani człowiekowi, ani środowisku” oraz, że należy zmienić świadomość, by postrzegać pracę jako część życia, będącą czymś niewymuszonym i naturalnym;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach – Zgromadzenie Wszystkich Istot.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Ratujmy Tatry przed olimpiadą, 1995-1997