DZIKIE ŻYCIE 10.10.2010

Miesięcznik Dzikie Życie w salonach sprzedaży Garmond Press

Od 8 października Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sieci sprzedaży Garmond Press. W całym kraju Dzikie Życie można znaleźć w 500 spośród 5000 odbiorców prasy, z którymi współpracuje Garmond Press.

Przypominamy, że tym samym miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny obecnie w sprzedaży prawie u wszystkich większych dystrybutorów prasy, oprócz sieci Garmond Press, gazetę można zakupić w Empiku oraz w Ruchu. Ponadto Dzikie Życie dostępne jest za pośrednictwem elektronicznej sprzedaży w sklepach e-Kiosk i eGazety oraz w prenumeracie.

Najnowszy numer Dzikiego Życia – numer 10 (196)/2010, poświęcony jest bulwersującemu zjawisku masowego zabijania dziko żyjących zwierząt na terenie otuliny Białowieskiego Parku Narodowego oraz blokowaniu przez lobby myśliwskie prób powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego oraz utworzenia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie parku. W numerze ponadto specjalna wkładka „Stop polowaniom w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego” oraz wywiad na temat sytuacji żubrów, zagrożeń pszczół i artykuły o zwierzętach i problemach ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej.

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo w Polsce, które poświęcone jest bezkompromisowej obronie dzikiej przyrody. Miesięcznik Dzikie Życie ukazuje się już od ponad 16 lat – wiele miejsca i uwagi poświęca ochronie naturalnych, nieprzekształconych obszarów przyrodniczych, stając się forum i trybuną osób, którym bliskie są ideały zachowania bioróżnorodności.

W każdym numerze możesz dowiedzieć się o:

  • najważniejszych problemach ekologicznych w kraju i na świecie
  • miejscach eksploatacji środowiska
  • poglądach intelektualistów i osób publicznych na problemy ochrony przyrody
  • filozoficznych aspektach ochrony przyrody
  • poczynaniach urzędników państwowych i służb ochrony przyrody

Pismo powstało w 1994 roku by nagłośnić działania zmierzające do ochrony ostatniego w Europie nizinnego lasu o cechach pierwotnym, jakim jest Puszcza Białowieska. Od tamtej pory objęło patronatem medialnym wiele inicjatyw o podobnym charakterze, takich jak: utworzenie na ostatnim w Polsce fragmencie naturalnego lasu pogórza karpackiego Turnickiego Parku Narodowego (Pogórze Przemyskie), ochrona dużych drapieżników – wilka i rysia, zakusy na zniszczenie doliny Rospudy, sprawa rozbudowy kolej linowej na Kasprowy Wierch w Tatrach i wiele, wiele innych.

Przez lata na łamach Dzikiego Życia gościło wielu znanych ludzi, m.in. Artur Barciś, Krzysztof Czyżewski, Wojciech Eichelberger, Stanisław Lem, Peter Matthiessen, Arne Naess, Jerzy Owsiak, Renata Przemyk, John Seed, Olga Tokarczuk, Beata Tyszkiewicz, Maciej Żurawski i wiele innych osób.

Czytając Miesięcznik Dzikie Życie wspierasz działania na rzecz zachowania najcenniejszych miejsc polskiej przyrody.

Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Miesięcznik można kupić w salonach EmpikGarmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl.

Krwawy rytuał w Spale