DZIKIE ŻYCIE 02.07.2006

Lipcowo-sierpniowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2006-07-08-lipiec-sierpien2006-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po wakacyjny numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • artykuł „Cios Ministra w serce Tatr” Radosława Ślusarczyka i Grzegorza Bożka o skandalicznej decyzji ministra środowiska w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch – minister dopuścił możliwość zwiększenia przewozowości do 360 osób na godzinę, tym samym pozwolił na zwiększenie presji na Tatrzański Park Narodowy;
 • tekst „Lądowanie na susłach” Krzysztofa Wojciechowskiego, o problemach ochrony susła perełkowatego, którego największej, jedynej populacji w Europie zagraża budowa portu lotniczego w Świdniku. Suseł perełkowaty jest gatunkiem priorytetowym o niewielkiej liczebności w całej Unii Europejskiej. Autor artykułu przychyla się do propozycji dr. Michała Piskorskiego, który przychyla się do tego by pozostawić układ przyrodniczy bez ingerencji;
 • tekst „Podtrzymywanie >kompromisu< czy zawoalowany szantaż?”Krzysztofa Okrasińskiego to kolejny już artykuł na temat rozbudowy infrastruktury turystycznej na Szrenicy w karkonoskiej gminie Szklarska Poręba. Czytamy o tym, że wojewoda wydał zgodę na budowę nowego wyciągu i poszerzenie nartostrad. Przeciwko tym inwestycjom protestuje wiele organizacji ekologicznych;
 • tekst „Jak poszatkować Góry Kamienne?” Krzysztofa Okrasińskiego o bieżącej sytuacji na terenie gminy Mieroszów w związku z planowaną budową kamieniołomu melafiru. Zagrożone są obszary, które mogą stać się potencjalnie terenem Natury 2000, gdyż władze gminy za wszelką cenę chcą promować rozwój przez budowę kamieniołomu. Pozytywne jest to, że sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili mieszkańcy Unisławia Śląskiego, przy którym ma powstać bocznica kolejowa i punkt przeładunku kamienia;
 • wywiad „Tęsknota za prawdziwym lasem” z prof. dr. hab. Jerzym Gutowskim, entomologiem, który zawodowo związany jest z Białowieżą - pracuje w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. W rozmowie przeczytamy o naturalnym lesie, martwym drewnie, owadach – „Jeżeli podejdzie się do tej grupy zwierząt, to można zobaczyć naprawdę cuda. Ile tu kształtów, form, barw. Wystarczy się nad nimi pochylić, może wziąć jakieś szkło powiększające, a ten cały, niemal bajkowy świat, znajdzie się w naszym zasięgu.” Przeczytać można o zagrożeniach jakie płyną z niewłaściwej ochrony Puszczy Białowieskiej, Gutowski wskazuje też na niezwykle ważny fakt – „Przy obecnych uregulowaniach prawnych nie ma szans na utworzenie nowego leśnego parku narodowego w Polsce lub na znaczące powiększenie jakiegoś istniejącego”;
 • tekst „Via Baltica – protest w Parlamencie Europejskim” Adama Bohdana o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony przyrody przed zagrożeniami związanymi z budową Via Baltica przez Podlasie – m.in. o akcji w Parlamencie Europejskim, gdzie podczas wystawy prezentującej walory Podlasia rozwieszono transparent „Via Baltica – Nature in danger!”. Bohdan pisze – „W porównaniu do reszty kraju, Podlasie ma stosunkowo obszerną powierzchnię włączoną do sieci Natura 2000, jednak ochrona tych obszarów dokonuje się tylko w teorii”;
 • tekst „Czy turystyka zagraża przyrodzie?” autorstwa Ryszarda Kowalskiego. Autor pyta – „Czy dzisiejsza turystyka ma coś wspólnego z tą sprzed ponad 100 lat?”, która w dużej mierze była nastawiona na zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w niezmienionym stanie. Według Kowalskiego dziś w turystyce dzieje się wiele niedobrego - komercjalizacja, nieprzestrzeganie zasad zachowania się wśród przyrody czy wreszcie promowanie przez lokalne samorządy działań nastawionych na szybki i łatwy zysk;
 • tekst „O wiewiórce i kamieniu” Andrzeja Ginalskiego to m.in. rozważania o rozumieniu i złożoności słowa „bioróżnorodność”. Autor pisze „chronimy życie, mniejszą wagę (albo żadną) przykładając do środowiska, w którym to życie ma warunki do rozwoju”. W słowie bioróżnorodność brakuje bowiem odniesienia do przyrody nieożywionej. „Dostaje się” się również Naturze 2000, która opierając się na dwóch dyrektywach – ptasiej i siedliskowej „nawet nie próbuje udawać, że interesuje ją przyroda nieożywiona dla niej samej. Skały czy wody są cenne wyłącznie w przypadkach, gdy stanowią siedliska jakichś interesujących gatunków”;
 • tekst „Zasady >dobrej< praktyki” Roberta Wawrętego o pracach hydrotechnicznych prowadzonych w korycie Soły w gminie Kęty, które są sprzeczne z zaleceniami jakie niedawno zostały zatwierdzone przez ministerstwo środowiska, a które RZGW z Krakowa opublikowało w książeczce „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”. Na Sole reguluje się rzekę płynącą wśród nieużytków, pastwisk i lasów łęgowych. Wawręty pisze – „W tej konkretnej sytuacji nie chodzi o nic innego, jak przede wszystkim o przerób reszty pieniędzy pochodzących z kredytu, który rząd Polski zaciągnął z EBI w 2001 r., w wysokości 250 milionów euro”. Dokonano ogromnych zniszczeń – całkowicie skanalizowano odcinek kilkuset metrów Soły, usunięto wyspy, rozjeżdżano wzdłuż i w poprzek koryto rzeki, zlikwidowano strome skarpy nadrzeczne, wycięto nadrzeczne wierzby, zwężono i wyprostowano koryto;
 • tekst „Ochrona żółwia błotnego na Lubelszczyźnie” Rafała Jasińskiego o jednym z najstarszych występujących w Polsce gatunków fauny, którego największa populacja w Europie Środkowej występuje w województwie lubelskim. Przeczytać można podstawowe informacje o biologii tych zwierząt, o istniejących zagrożeniach np. zmianach siedliskowych, czy też o próbach ratowania populacji tego gatunku;
 • tekst „Matkę ziemię kochajcie i Ducha nie gaście” Adama Kubiaka o nauce, historii wszechświata i człowieka, duchowości, wierze, etyce i transcendencji. Autor pyta m.in. – „czy biolog, a także szanujący się miłośnik przyrody, powinien, ba!, czy JEST W STANIE, zapomnieć o duchowości?”;
 • tekst Juraja Lukáča „Skukam, Kahneman i seks”, pochodzący z internetowego bloga, który autor prowadzi pod adresem jurajlukac.blog.sme.sk na zaproszenie słowackiego dziennika „SME”. Tym razem Juro rozmawia ze Skukamem, swoim półwilkiem-półpsem, o relacjach między człowiekiem a przyrodą. >„Gdy kogoś kocham, to nie idę, zniszczyć jego ciała buldożerem” – takie zdanie pada w tej rozmowie, w nawiązaniu do sytuacji przyrody w słowackich Tatrach;
 • recenzja płyty „Huculskie muzyki” Orkiestry św. Mikołaja i kapeli Czeremosz z Huculszczyzny, której lideruje Roman Kumłyk – multiinstrumentalista, a także popularyzator kultury ludowej. Pięknie wydany krążek to muzyczna wyprawa do podnóża Czarnohory i Gorganów;
 • opowiadanie „Roszada” autorstwa Roberta Litwińczuka. Tym razem o interesach prowadzonych przez młodych chłopaków z właścicielem złomowiska;
 • felieton Ryszarda Kulika „Czym jest chodzenie i jaki z niego pożytek?”, w którym autor opisuje przewagę chodzenia nad jeżdżeniem, które stało się wszechobecne we współczesnym świecie zdominowanym przez pośpiech. Kulik podaje mnóstwo argumentów za używaniem nóg i pisze – „Chodzenie po ziemi jest codziennym i najprostszym praktykowaniem swojej intymnej relacji z Matką Ziemią, jest w istocie rytuałem, który – jeśli stosowany świadomie i uważnie – pozwala na dostrojenie się do właściwej perspektywy swojego ciała, a następnie ziemi”;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach – Zgromadzenie Wszystkich Istot.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4,00 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002